POSITIV: Rannveig Ljostveit Helland tek koronakrisa med godt humør, trass i at ho ikkje får feira dei nye butikklokala som venta. Når viruset har lagt seg, lovar ho skikkeleg opningsfest med kake og ballongar. (Alle foto: Camilla Korsnes)
POSITIV: Rannveig Ljostveit Helland tek koronakrisa med godt humør, trass i at ho ikkje får feira dei nye butikklokala som venta. Når viruset har lagt seg, lovar ho skikkeleg opningsfest med kake og ballongar. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Tek situasjonen med godt humør

Rannveig Ljostveit Helland har gledd seg lenge til opningsfest for den nye leikebutikken i Våge Senter, men at det må venta tek ho med godt humør.
Publisert 20.03.2020 kl. 06.00.

Sjølv om koronaviruset heng som ein skugge over planane om opningsfest, er det alt som står ferdig og som fungerer, som er i fokus for Rannveig.

– Me har opna butikken. Det er kjempekjekt, og eg er storfornøgd. Men når viruset har lagt seg, då lovar eg at det blir fest med kaker og ballongar, seier ho.

– Heile senteret er blitt så lyst og fint. Me har fått eit ope fellesområde der ein ser alle butikkane når ein kjem inn, seier ho nøgd.

I tillegg er det mykje enklare å bevega seg rundt i butikken no, i forhold til før.

– No er det oversiktleg, i forhold til den lange smale butikken eg hadde før. Her ser ein alle varene. Det er blitt kjekt å fylla opp med noko nytt, smiler butikkeigaren.


Minkar på varene

Den usynlege virustrusselen merkast på salet. Mange treng å handla ting til å aktivisera seg sjølv og borna med.

– Folk er innom for å kjøpa leikar til borna, og det går mykje av lego, puslespel, og hobbyartiklar som perler og ting til å laga påskepynt med, fortel ho.

– Puslespel for vaksne er det byrja å minka på, så eg har bestilt inn ny forsyning som eg håpar at eg får inn kjapt.


Kan levera til døra

– Er du skuffa over at festen må venta?

– Nei, det kan eg jo ikkje vera. Me må passa på kvarandre, smiler ho.

Ho legg til at viss det er nokon som sit heime og ikkje tør å handla, eller av andre grunnar ikkje kan komma seg til leikebutikken, må dei ikkje nøla med å ta kontakt.

– Det er berre til å ringja meg og avtala, og eg køyrer rundt heile øya, fortel ho.

– Det kan jo henda det sit ein familie i karantene som ikkje kan gå ut. Eg kan levera i ein pose på døra, og så kan ein vippsa.


Oppvekkjar

Ho vil rosa alle som vil hjelpa kvarandre i denne tida.

– Det er heilt fantastisk å sjå så mange som kan levera, og at folk vil hjelpa med ulike ting. All ære til dei som melder seg frivillig, seier ho.

– Éin ting er at det er roleg akkurat no, men det kan etter kvart bli eit kjempebehov, og då veit me kor me kan spørja etter hjelp, understrekar ho.

Ho synest at koronaviruset har vore ein oppvekkjar på ting ein elles tek for gitt, som å vera i lag, ta ein kaffi på sparket, eller besøkja familien.


Ta hensyn

For augneblikket følgjer butikken ordinære opningstider, fram til dei høyrer noko anna.

– Og eg skal gjera mitt aller beste for å vera smittefri. Eg er berre heime, og her i butikken, eg går ingen andre stader.

I tillegg sørgjer ho for å vaska butikken heile tida.

– Eg trur nok at eg ikkje skal smitta nokon.

Til gjengjeld vonar ho at kundane vil gjera sitt beste for å hindra smittespreiing.

– Bruk hanskar, og ta omsyn til kvarandre, så skal dette gå bra.


FORBETRING: Det har blitt langt kjekkare å fylla på varer i dei nye lokala.
FORBETRING: Det har blitt langt kjekkare å fylla på varer i dei nye lokala.
GRATULASJON: Rannveig har fått fin blomedekorasjon frå sentrumsforeininga i Våge.
GRATULASJON: Rannveig har fått fin blomedekorasjon frå sentrumsforeininga i Våge.

Siste saker Gå til framsida