TOMME LOKALE: Det er ikkje mykje aktivitet i dei nyoppussa frisørlokala til Marit Gunn Dalland. Dei må i alle fall halda stengd i ei veke til, men Marit Gunn fryktar at situasjonen kan bli langvarig.
TOMME LOKALE: Det er ikkje mykje aktivitet i dei nyoppussa frisørlokala til Marit Gunn Dalland. Dei må i alle fall halda stengd i ei veke til, men Marit Gunn fryktar at situasjonen kan bli langvarig.

– Me fekk to timars varsel, og så måtte me stengja

Det er ei usikker tid for mange lokale bedrifter, deriblant Carisma Frisør og Solstudio, som måtte stengja på dagen torsdag sist veke.
Publisert 22.03.2020 kl. 13.00.

– Eg har halde på i 37 år, og aldri opplevd noko som dette før, fortel Marit Gunn Dalland, dagleg leiar ved Carisma Frisør og Solstudio.

Førre torsdag lanserte regjeringa sine tiltak for å hindra spreiing av koronaviruset. Eit av tiltaka var at alle verksemder som driv med frisørtenester, hudpleie, piercing og liknande måtte leggja ned drifta.

– Me fekk to timars varsel, og så måtte me stengja, seier Marit Gunn.


Bekymra

Carisma-sjefen er tydeleg på at ho støttar tiltaka som blei lansert torsdag sist veke.

– Eg tenkjer eigentleg at desse tiltaka kunne ha kome endå tidlegare, seier ho.

Men ho legg ikkje skjul på at dei skapar ein vanskeleg situasjon, og usikkerheit for dei tilsette. Bedrifta har no stengde lokale og dei tilsette er permitterte.

– Det er viktig for oss at me følgjer reglane, og det har me gjort sidan tiltaka blei sett i verk. Men det betyr at mange er redde for at ein kanskje ikkje har ein jobb å gå til når dette er over. Me har tilsette med småbarnsfamiliar som er bekymra for korleis dette skal gå, fortel Marit Gunn.


Går inn i høgsesongen

I fyrste omgang må Carisma halda stengt fram til 26. mars, men Marit Gunn fryktar at det vil ta lengre tid før koronasituasjonen roar seg. Det er no høgsesongen for frisørane startar, og den daglege leiaren fryktar at heile feriesesongen kan ryka.

– Me stod med fulle lister då me fekk beskjed om stenginga. Det er denne perioden frå no og fram til september og oktober som me lever av resten av året. Me har masse førehandsbestillingar knytt til konfirmasjonar, og det er bestillingar for bryllaup i både mai, juni og juli. Me er veldig usikre på om desse bestillingane kan gjennomførast, fortel ho.

– Eg håpar i alle fall at det blir drift når det er ferietider i sommar, for det er den viktigaste perioden vår, fortel ho vidare.


Kan trenga hjelp

Sjølv om det no er mykje usikkerheit blant dei tilsette, er ikkje Marit Gunn i tvil om at det er riktig å innføra strenge tiltak for å hindra smittespreiing. Ho håpar at alle no er med og bidrar slik at koronasituasjonen er over fortast mogleg.

– Me må satsa på at alle forheld seg til forholdsreglane som er sett. Det er så viktig at ein gjer alt ein kan for å begrensa smitta, og om ein så må stengja i ein periode, så må me berre forhalda oss til det.

Ho følgjer nøye med på det som blir lansert av krisepakkar frå statleg hald, og er klar på at dei kan ha behov for hjelp viss situasjonen blir langvarig.

– Eg kjem til å gjera alt eg kan for å prøva å halda oss i live når dette er over, men me vil fort kunna trenga hjelp for å klara oss, fortel ho.

Sjølv om mange millionar har blitt løyvde allereie i ulike krisepakkar, er problemet for Marit Gunn og Carisma at ein ikkje veit kva dei kan belaga seg på å få av krisehjelp.

– Dei er allereie for seint ute med krisepakkane. Me har våre faste utgifter.

Ho er samtidig redd for at krisepakkane ikkje når ut til distrikta og dei små bedriftane.

– Eg fryktar at dei store blir prioritert framfor dei små. Eg håpar ikkje det blir slik at all hjelpa går til byane og sentrale strøk. Uansett trur eg det blir veldig viktig at heile Tysnes-samfunnet jobbar i lag og drar i same retning for å få hjelpa ut hit, seier ho.


Skryter av dugnadsånda

Det er usikkerheita som er verst for Marit Gunn og dei tilsette på Carisma.

– Me har fire 100-prosentsstillingar, og eg føler ansvar overfor dei tilsette, som gjerne både har skule- og barnehagebarn, fortel ho.

Ho prøver likevel å halda humøret oppe, og ho skryter av lokalsamfunnet og den lokale dugnadsånda.

– Kundane har vore heilt fantastiske oppi alt dette. NAV har gjort ein kjempejobb, og kommunen er veldig tydelege og gode med informasjonen sin. Me ser òg at andre bedrifter, uansett kor mykje eller lite dei blir råka, er flinke til å ta forholdsreglar. Det er spennande og usikre tider, og eg trur at viss alle følgjer forholdsreglane så kjem me fortare tilbake til normalen, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...