SKISSE: Før sommaren 2021 skal det etter planen vera klart for innflytting i det nye kontoret i Våge. (Illustrasjon)
SKISSE: Før sommaren 2021 skal det etter planen vera klart for innflytting i det nye kontoret i Våge. (Illustrasjon)

Byggjer lensmannskontor i Våge

Politiet har tildelt Fonna AS kontrakt for nytt lensmannskontor i Våge.
Publisert 23.03.2020 kl. 13.45. Oppdatert kl. 14.50.

Sidan hausten 2019 har det vore kjend at politiet er interesserte i nye lokale for lensmannskontoret på Tysnes. No er avtalen i boks, og bygging av nytt kontor er i gang i Våge.

Det er Fonna AS, som er eigd av Trond Helland, Sigvard Madsen og Trond Tvedt, som har fått kontrakten. Dei nye lensmannslokala blir bygd mellom kraftlagsbygget og Tysnesfest-kontoret.

Politiet skal ha sett etter lokale i områda mellom Lunde, Våge og Uggdal, og det har vore fleire tilbydarar. Politiet opplyser at Fonna AS skilde seg ut som beste tilbydar i forhold til pris.

– Politiet er godt fornøgd med gjennomføringa av prosessen. Tilbydarane viste god forståing for dei krav og tilpassingar som krevst av eit moderne og funksjonelt lensmannskontor. Dei leverte forslag til gode løysinger, seier prosjektleiar Siren Dale Steffensen i Politiets Fellestjenester.

Det er Politiets Fellestjenester som har bistått Vest Politidistrikt i jakta på nye lensmannslokale.

– Eg er glad for at dette no er på plass, og det er ei løysing som eg trur både tilsette og innbyggjarane vil bli veldig fornøgd med. Me ser fram til å kunna tilby våre tilsette moderne og funksjonelle lokale, som også er lett tilgjengeleg for publikum, seier visepolitimester i Vest politidistrikt Olav Valland.

Ifølgje avtalen er det forventa at lokala skal stå klare til innflytting før sommaren 2021. Leigeavtalen varar i 10 år.


NYTT LENSMANNSKONTOR: Arbeidarar frå Runes Maskin er i gang med å mura framfor det nye prosjektet der det skal koma lensmannskontor. Foto: Ole Skaten
NYTT LENSMANNSKONTOR: Arbeidarar frå Runes Maskin er i gang med å mura framfor det nye prosjektet der det skal koma lensmannskontor. Foto: Ole Skaten

Siste saker Gå til framsida