HEIMESKULE: Margrethe og Inga i 3. klasse ville helst vore på Uggdal skule. Mor Synnøve Bakke assisterer.
HEIMESKULE: Margrethe og Inga i 3. klasse ville helst vore på Uggdal skule. Mor Synnøve Bakke assisterer.

Heimeundervisning fungerer, men ungane saknar medelevar

Situasjonen er krevjande for både lærarar, elevar og foreldre.
Publisert 23.03.2020 kl. 06.00.

Tvillingane Margrethe og Inga i 3. klasse ved Uggdal skule tek skulearbeidet på alvor sjølv om skulen er stengd. Me møter dei ved kjøkenbordet heime på småbruket på Høviskeland.

– Me fekk med oss heim mange fleire bøker enn me plar ha heime, seier Inga, medan ho finn fram eit ark med engelsklekse som skal vera gjort til fredag.

– Eg likar ikkje at me ikkje får møta dei andre i klassen, så det hadde vore mykje kjekkare om me kunne gå på skulen, seier Margrethe, medan ho løyser eit reknestykke.

Mora, Synnøve Bakke, sit og ved kjøkenbodet og følgjer med på skulearbeidet.

– Me held jo kontakt med læraren, og så langt fungerer dette bra. No er jo jentene våre heldige som har kvarandre, men det er klart at det er trasig at dei ikkje kan vera saman med fleire andre no.

– Men me deler på ein telefon som me brukar til å «face-tima» med nokon av venninnene våre, smiler både Margrethe og Inga, medan katten Gråpus hoppar opp i fanget til Inga.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.