VIDAREFØRAR TILTAK: Alle tiltaka som regjeringa innførte for to veker sidan, samt hytteforbodet som blei innført førre fredag, er no gjeldande til over påske.
VIDAREFØRAR TILTAK: Alle tiltaka som regjeringa innførte for to veker sidan, samt hytteforbodet som blei innført førre fredag, er no gjeldande til over påske.

Regjeringa vidareførar koronatiltaka

Det blir stengde skular og barnehagar i tre nye veker. I tillegg blir hytteforbodet vidareført gjennom påska.
Publisert 24.03.2020 kl. 18.55.

Torsdag 12. mars la regjeringa fram det som har blitt omtala som dei sterkaste og mest inngripande tiltaka i Norge i fredstid. Alle skular og barnehagar blei stengde, og det blei innført strenge karantenereglar. I tillegg blei ei rekkje verksemder stengde, inkludert frisørar, treningsenter og symjehallar. Desse tiltaka skulle i fyrste omgang vara i to veker, til og med torsdag 24. mars.

I dag, tysdag, heldt statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie ein ny pressekonferanse der dei stadfesta at desse tiltaka blir vidareført ut over dei opphavelege to vekene. Tiltaka gjeld no fram til og med måndag 13. april, som betyr at tiltaka vil vera gjeldande i heile påska.

Det inneber at skular og barnehagar framleis vil vera stengde, og alle kultur- og idrettsarrangement, samt organisert idrettsaktivitet skal ikkje gjennomførast. I tillegg må alle treningssenter, symjehallar og verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og tatovering halda stengd.

Hytteforbodet som blei innført frå regjeringa si side førre fredag, og frå kommunen si side søndag i førre veke, blir oppretthalde. Det betyr at det framleis er forbode å overnatta på fritidseigedom i ein annan kommunen enn den ein er folkeregistrert i.

Her er oversikt over alle tiltaka til regjeringa.


Siste saker Gå til framsida