STOR PÅGANG: Det er travle dagar for Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. (Foto: NAV)
STOR PÅGANG: Det er travle dagar for Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. (Foto: NAV)

Arbeidsløysa skyt i vêret

Aldri før har det vore registrert like høg arbeidsløyse i Sunnhordland som no.
Publisert 25.03.2020 kl. 11.23.

Tysdag denne veka var arbeidsløysa i regionen på til saman 7,9 prosent av arbeidsstyrken. Det tyder 2.423 heilt arbeidsledige personar – 1.913 fleire enn for berre to veker sidan, viser tal i ei pressemelding frå NAV.

– I Sunnhordland har me opplevd svingingar i arbeidsmarknaden tidlegare, men konsekvensane av koronaviruset er heilt utan sidestykke, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV Sunnhordland.


Permitteringar

1.900 av dei som har registrert seg hos NAV dei siste tre vekene er permittert eller kjem til å bli permittert.

– Den kraftige auken i arbeidsløysa kjem av at bedriftene er nøydd til å permittera. Permittering er ein midlertidig situasjon med mangel på arbeid. Me vonar dei aller fleste har ein jobb å gå attende til når situasjonen betrar seg, seier Astrid Østerlid.

Den 17. mars var det meldt om 57 heilt arbeidsledige i Tysnes, og tysdag denne veka hadde talet stige til 83. Til samanlikning var det 40 heilt arbeidsledige i kommunen 10. mars, før koronakrisa gjorde sitt inntog for alvor.


Travelt for NAV

Det er naturleg nok svært mange som kontaktar NAV i desse dagar, og lang ventetid for å koma gjennom på telefon. Østerlid vil gjerne minna om at det til ei kvar tid ligg oppdatert informasjon på nav.no, og at alle tenester, registrering og dialog er tilgjengeleg digitalt.

– Sjølv om det er travelt, har me god kontakt med arbeidsgjevarar, permitterte og arbeidssøkjarar. Samstundes er det positivt å sjå at så mange nyttar sjølvebetjeningsløysningane på nav.no, seier NAV-leiaren.


Siste saker Gå til framsida