STOR PÅGANG: Det er travle dagar for Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. (Foto: NAV)
STOR PÅGANG: Det er travle dagar for Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. (Foto: NAV)

Arbeidsløysa skyt i vêret

Aldri før har det vore registrert like høg arbeidsløyse i Sunnhordland som no.
Publisert 25.03.2020 kl. 11.23.

Tysdag denne veka var arbeidsløysa i regionen på til saman 7,9 prosent av arbeidsstyrken. Det tyder 2.423 heilt arbeidsledige personar – 1.913 fleire enn for berre to veker sidan, viser tal i ei pressemelding frå NAV.

– I Sunnhordland har me opplevd svingingar i arbeidsmarknaden tidlegare, men konsekvensane av koronaviruset er heilt utan sidestykke, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV Sunnhordland.


Permitteringar

1.900 av dei som har registrert seg hos NAV dei siste tre vekene er permittert eller kjem til å bli permittert.

– Den kraftige auken i arbeidsløysa kjem av at bedriftene er nøydd til å permittera. Permittering er ein midlertidig situasjon med mangel på arbeid. Me vonar dei aller fleste har ein jobb å gå attende til når situasjonen betrar seg, seier Astrid Østerlid.

Den 17. mars var det meldt om 57 heilt arbeidsledige i Tysnes, og tysdag denne veka hadde talet stige til 83. Til samanlikning var det 40 heilt arbeidsledige i kommunen 10. mars, før koronakrisa gjorde sitt inntog for alvor.


Travelt for NAV

Det er naturleg nok svært mange som kontaktar NAV i desse dagar, og lang ventetid for å koma gjennom på telefon. Østerlid vil gjerne minna om at det til ei kvar tid ligg oppdatert informasjon på nav.no, og at alle tenester, registrering og dialog er tilgjengeleg digitalt.

– Sjølv om det er travelt, har me god kontakt med arbeidsgjevarar, permitterte og arbeidssøkjarar. Samstundes er det positivt å sjå at så mange nyttar sjølvebetjeningsløysningane på nav.no, seier NAV-leiaren.


Siste saker Gå til framsida

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.

Lesarinnlegg angåande dette koronaviruset

Synest det blir i mestelaget med «skremselspropaganda» no for tida. Eg er så gamal at eg hugsar kor klok den gamle kyrkjebøna var: «Fri oss frå pest og hunger. Gje oss godt og tenleg vêr. Fri oss frå ein vond og brå død. Vêr hos dei som strir med døden. Men så fann dei på at me behøvde ikkje be om det, for penicillinet var kome, og den drepte alle bakteriar. Ja, straks etter dei forandra på...