BIT TENNA SAMAN: – Eit par månader til som dette, kan bety kroken på døra. Men det må ikkje skje, for denne butikken er draumen vår, seier Heidi Catherine Lande og Ina Kaldefoss, som såg seg nøydd til å stengja klesbutikken Ivyelli då koronakrisa gjorde sitt inntog i Norge medio mars. (Foto: Camilla Korsnes)
BIT TENNA SAMAN: – Eit par månader til som dette, kan bety kroken på døra. Men det må ikkje skje, for denne butikken er draumen vår, seier Heidi Catherine Lande og Ina Kaldefoss, som såg seg nøydd til å stengja klesbutikken Ivyelli då koronakrisa gjorde sitt inntog i Norge medio mars. (Foto: Camilla Korsnes)

– Me skal få dette til

Midlertidig stenging trugar mange små bedrifter i og utanfor Tysnes. Damene på Ivyelli er fast bestemt på å halda hovudet over vatnet.
Publisert 26.03.2020 kl. 15.00.

Ina Kaldefoss og Heidi Catherine Lande driv Ivyelli i Våge. Då beskjeden kom torsdag den 12. mars om at skulane og barnehagane skulle stengja frå morgonen etter og to veker fram i tid, hadde dei ikkje noko anna val enn å stengja butikken.

– Me har ikkje kunna ha ope, fordi me må vera heime med born som skulle vore i barnehage og skule. Og så vil me sjølvsagt gjera vår del for å begrensa smitte, seier Ina.


Sat langt inne

Ina har to born i barnehage, og Heidi har eitt barn i barnehage og eitt som går på skule.

– Me har aldri halde stengt før. Me har kunna hatt borna med oss på jobb. No kan me ikkje det på grunn av smittefare, fortel dei.

– Det sat veldig langt inne å stengja butikken. Me klarar oss jo ikkje utan kundar. Det var eit veldig vanskeleg val å ta, men me hadde i grunnen ikkje mykje val, held dei fram.


Kan bli kroken på døra

To veker med stengd butikk betyr at dei blir hengande bakpå økonomisk i lang tid framover.

– Utgiftene er som før, men me har nær ingen inntekt, seier Ina.

Korleis det kjem til å gå med butikken, spørst på kor lenge dei må halda dørene stengde.

– Eit par månader til som dette, kan bety kroken på døra. Men det må ikkje skje, for denne butikken er draumen vår, fortel dei.


Avhengig av kundane

Som mange andre små bedrifter på Tysnes, er dei avhengige av inntektene dei får inn om sommaren, for å få det til å gå rundt resten av året.

– Me treng støtte heile året, og det er stor skilnad på sommar og vinter, fortel dei.

Dei er takksame for alle kronene dei no får inn.

– Det går ikkje rundt utan at me har kundar. Me er 100 prosent avhengig av kundane våre.


Naudløysingar

Koronakrisa har pressa dei til å finna naudløysingar som hjelper litt på den økonomisk pressa situasjonen.

– Me måtte hiva oss rundt og tenkja nytt. Me fokuserer på nettbutikken no, den har vore litt nedprioritert, seier dei.

– Men det er ein veldig tøff marknad, og utan pengar til marknadsføring og lite tid når ein er småbarnsforeldre, er det ikkje mykje ein kan gjera. Men me ser at me gjerne skulle hatt nettbutikken meir oppe og gå, held dei fram.


Kan handla etter avtale

Sjølv om butikken er stengd, har damene laga nokre små unntak frå unntakstilstanden.

– Me har gått ut med at me køyrer varer heim på døra til folk. Og me er her viss kundane vil henta eller handla noko. Då kan dei komma inn i butikken etter avtale, fortel dei.

For å få dette til, byter dei litt på det med mennene om å passa borna.

– Er me her, kan ein òg ta ein takeaway kaffi, opplyser dei, og minner om éinmeters-regelen.


– Betyr meir enn folk aner

Dei rosar dei lokale som har vore flinke til å støtta butikken så langt i krisa.

– Me er veldig takknemlege for alle som har handla når me er i denne vanskelege situasjonen. Me ser litt lysare på det, viss det fortset slik som dette, seier dei.

Og ein treng ikkje handla mykje før det hjelper på.

– Me har ikkje berre klede. Me har kaffi, godteri, te og mykje fint til heimen, fortel dei.

– Me kan ikkje få sagt nok kor takknemlege me er for alle som brukar nettbutikken no, og som ringjer oss, og ber oss levera på døra. Det betyr mykje meir enn folk aner, understrekar dei.


Gir ikkje opp

Ina fortel at dei no kjem til å ta ein dag av gongen, og at dei vil gjera det beste dei kan ut av dette.

– Det er ingen som veit kor lenge dette vil vara, og kor strengt det blir. Det er allereie veldig strenge tiltak, men dette forandrar seg heile tida, seier Heidi.

Heidi er sjølv i risikogruppa på grunn av ein kronisk sjukdom. Ho fortel at dei vil gjera det dei kan i dugnaden mot smittespreiing.

– Me ynskjer å vera med på å redusera reelle smittekjelder, og å beskytta både tilsette og kundar, seier ho.

Dei vonar at alle andre òg er flinke og tek sin del av dugnaden, slik at krisa ikkje blir så langvarig.

– Me gir ikkje opp. Me ser fram til å opna att og sjå alle dei fine kundane våre igjen. Me håpar å komma tilbake til normalen snart, avsluttar dei.


Siste saker Gå til framsida