NASJONAL MERKSEMD: TV2 var onsdag på Tysnes for å dokumentera påfunnet til Tysnes Sparebank og Haaheim Gaard, som gir alle tysnesingar over 70 år gratis middag levert på døra. Her leverer Torstein Hatlevik mat til Gerd Marit Sandvik. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)
NASJONAL MERKSEMD: TV2 var onsdag på Tysnes for å dokumentera påfunnet til Tysnes Sparebank og Haaheim Gaard, som gir alle tysnesingar over 70 år gratis middag levert på døra. Her leverer Torstein Hatlevik mat til Gerd Marit Sandvik. (Foto: Ella Sandra Dahl Berland)

Spanderer middag til tysnesingar over 70 år

Tysnes Sparebank vil saman med Haaheim Gaard spandera middag på alle tysnesingar over 70 år, og tiltaket kjem på TV2-nyheitene i kveld.
Publisert 26.03.2020 kl. 06.00.

– Det er mange i generasjonen over 70, som er i ein situasjon der dei ikkje kan vera med familien. Då betyr det ekstra mykje for dei å få litt merksemd, seier Torstein Hatlevik på Haaheim Gaard.

Han er innehavaren av den spandable ideen, som går ut på at alle over 70 kan ringja til Haaheim og tinga middag, som vil bli levert på døra heime hjå den enkelte, frå onsdag til fredag neste veke.

– Me tenkte det ville vera ein fin måte å utretta noko positivt i lag med banken, og dei hadde veldig lyst til å bli med, fortel Hatlevik.


Som i «Grevinnen og hovmesteren»

Ideen var så god at TV2 i går sende mannskap til Tysnes for å laga reportasje, som blir send på TV2-nyheitene klokka 21 i kveld.

– Her får me hotellmat inn dørene. Då må ein ha det beste serviset ein har på huset, seier Gerd Marit Sandvik, som fekk middag på døra framfor filmkameraet til TV2.

Ho synest det er fantastisk av banken å spandera middag på alle over 70, over heile øya.

– Det er ikkje så mange lyspunkt for tida. Men det å sleppa å laga middag og gå og handla som ein helst ikkje skal, det hjelper veldig, smiler ho.

– No har eg pynta opp til meg sjølv med porselen og høge glas. Eg kan jo dekkja opp til fleire, som ho gjer i «Grevinnen og hovmesteren». Eg manglar berre hovmeisteren, så eg får ta og snakka litt med meg sjølv, ler ho.

– No skal eg verkeleg kosa meg.


Vera eit medmenneske

Hatlevik meiner det er viktig å gjera noko med dei ressursane ein har, og å bruka mogleikane som ligg framfor ein, både med tanke for bedrifter og privatpersonar.

– Det handlar om å prøva så godt ein kan å ta vare på kvarandre og vera medmenneske, seier Hatlevik.

– Me treng å snu oss rundt og skapa aktivitet igjen.


Ynskjer å skapa eit lyspunkt

Det blir dei tilsette på Haaheim Gaard, samt frivillige, som kjem til å levera maten på døra. Dei ser etter fleire frivillige som har lyst til å vera med på prosjektet.

– Tysnes Sparebank og Haaheim Gaard vil på denne måten gje alle tysnesingar over 70 år eit lysglimt i ei tid med mykje uro og negative nyhende i samband med koronavirus-utbrotet, uttalar banksjef Dag Sandstå i ei pressemelding.

Også han understrekar at det er viktig å ta vare på kvarandre i denne tida.

– Mange eldre vert einsame og får vanskar på ulike vis. På denne måten ynskjer Tysnes Sparebank saman med Haaheim Gaard å gje noko til dei eldre på Tysnes, noko me vonar vil vera eit lyspunkt i kvardagen. Haaheim Gaard, som er med i De Historiske Hotel og Spisesteder, er ei verksemd med høg kvalitet på alt dei gjer, skriv Sandstå.


Miljøvenleg og smittesikker

Hatlevik og Sandstå refererer til annonsen i dagens avis, for korleis ein går fram for å tinga middag.

Middagen vert levert i miljøvenleg eingongsemballasje, som gjer det enkelt å varma maten, samstundes som den gode kvaliteten vert oppretthalden.

– Risikoen for smitteoverføring på denne måten er svært låg, opplyser Sandstå.


Startar cateringverksemd

For å kunna halda ope kjøken og restaurant, har Haaheim Gaard opna for å levera mat heim til folk, i staden for at folk skal koma til Haaheim Gaard for å eta lunsj eller middag.

– Det er utfordrande tider for oss alle, spesielt for reiselivsverksemder som har fått mange kanselleringar og dermed går usikre tider i møte. Haaheim Gaard har snudd seg rundt og ser nye mogelegheiter til trass for mørke skyer i horisonten, seier Sandstå.

– Haaheim Gaard er eit av fleire fyrtårn på Tysnes. Me er imponerte over at Haaheim Gaard klarer å sjå nye forretningsmodellar i ei tid med mykje negativt fokus, uttalar banksjefen.


Kjempetiltak

I tillegg til å spandera middag på alle over 70 år, har Tysnes Sparebank tenkt til å støtta Mandelhuset med eit tiltak for ei yngre målgruppe.

Tanken er å setja opp ein konsertkveld der banken i lag med Mandelhuset engasjerer ein kjend artist til å halda ein «kom saman igjen»-konsert.

– Det var ein veldig gledeleg telefonsamtale frå banksjefen, seier dagleg leiar på Mandelhuset, Patrick Russell Madsen.

– Det er eit kjempetiltak, og me blei veldig imponerte over dei. Det viser nok ein gong at det er dei som er lokalbanken vår.

Han fortel at dei er heilt avhengige av slike tiltak i denne tida, for å overleva.

– Saman kan me komma oss gjennom dette. Åleine er me ingenting, det er det ingen tvil om. Den dagen me kan halda ope att, er me klare, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Frå psykososial rehabilitering til eiga stove i desse dagar

Eg fekk den 23.03.2020 avbrote mitt opphald på Røysumtunet rehabiliteringssenter for epilepsi fleire veker før tida på grunn av auka smittefare for koronaviruset. Dei byrja med å senda heim brukarar som nevrologane vurderte som forsvarleg å senda heim fyrst. I dag er den avdelinga stengd inntil vidare.No har eg vore heime ei lita veka, og hovudet mitt er byrja å tetta seg litt med...

Får selja frukt og bakevarar i lausvekt, men ikkje smågodt

I det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag blei den lokale koronaforskrifta om sal av lausvektsvarer endra. No kan butikkane på Tysnes igjen selja frukt og bakevarer utan å pakka dei inn på førehand. Forbodet mot å selja smågodt i lausvekt blir derimot vidareført.– Då me vedtok denne forskrifta, så såg me for oss varer som gjerne var eksponert for smitte. Og så ser me no at me gjerne...

Rentekutt frå 8. april

Tysnes Sparebank set ned renta på utlån med inntil 0,6 prosentpoeng. For eksisterande kundar gjeld ny rente frå 8. april 2020.