Debatt

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...

Leiar: Markerte Tysnes med nytt EM-gull

Det er stas når tysnesingar markerer seg utanfor kommunen, ja, til og med i utlandet. Ekstra stas er det når det er unge tysnesingar som set Tysnes på kartet.I sist veke kom styrkeløftar Anna Dorthea Espevik heim til Tysnes med ein ny gullmedalje. Denne gongen var det eit EM-gull. Europameisterskapen vart...

Lesarbrev: Kjære Tysnes-ungdom, di rolle i samfunnsdebatten er viktig!

For tre år sidan melde eg meg inn i Tysnes Ungdomsråd saman med Malene Kristine Meidell Alsaker. Lite visste me kva me gjekk til, eller kor stor del av kvardagen vår rådet skulle bli. Etter eitt år som medlem var me klare for nye utfordringar, Malene tok leiarplassen og eg blei nestleiar. I lag med referenten vår Emilie Haugstad, danna me den nye leiartrioen.Til trass for at rådet...

Debatt: Tysnesfest, et kulturforetak som bør gå videre

Innlegget i bladet Tysnes torsdag 27. september var interessant, meget sådan, med stor respekt for alle de som var med på å skape dette «prosjektet», alle de som frivillig gikk med på å få alt til å gå knirkefritt.Sikkert er det at et slikt «konsept» bør gå videre, det har så absolutt satt Tysnes kommune på...

Debatt: Havbruksmillioner – til hva?

Anne Merete Fjeldstad har i «Tysnes» for 27.9. et innspill det kan være grunn til å kommentere. Hun fremstår smilende på sykkel på vei mot Reiso og sier at Ap gjerne vil bruke nylig tilflytte havbruksmillioner til for eksempel forbedring av infrastruktur – i dette tilfellet representert ved et forslag om gang- og...

Leiar: Vit når du skal gå stille i dørene

Sist torsdag inviterte Tysnes pendlarforum til dialogmøte mellom tysnesingane og fylkesleiinga. Både fylkesordførar Anne Gine Hestetun, fylkesdirektøren for samferdsle og konstituert direktør i Skyss var blant dei frammøtte. På agendaen var framtida til ferjesambanda i Hordaland, og dei moglege rutekutta som kjem framover.Les også:

Debatt: Svar om middagsservering på omsorgssenteret

I bladet Tysnes 27. september utfordrar Jane Kleppe ordførar og varaordførar på korleis matserveringa vert praktisert på det nye omsorgssenteret, og kvifor det blir gjort på denne måten. Kort summert er spørsmåla hennar kvifor maten ikkje vert servert på produksjonsdagen, og kvifor det ikkje er...

Debatt: Middagsservering på den nye sjukeheimen

Mange rykter og mykje snakk har ført til at eg går til lokalavisa for å få fram korleis produksjonen av middag og varm mat på kjøkkenet på den nye sjukeheimen fungerer, og kva dei produserer til bebuarane der.Kjøkkenet er bemanna frå måndag til fredag, og er stengt laurdag og søndag. Der blir produsert varm mat til vakuumering kvar dag. Denne blir ikkje servert på produksjonsdagen, men...

Debatt: Har kulturkyrkja på Onarheim ein plass i kulturlivet på Tysnes?

Som leiar i kulturkyrkja dei siste to åra, er eg i tvil om det er ja på dette spørsmålet. Kulturkyrkja har som ein fleksibel målsetnad, å ha eitt arrangement i månaden. Det skal vera både konsertar, føredrag, og andre kulturelle vinklingar. Det har me gjort ei evaluering av i styret. Styret har landa på at dette er vegen vidare. Styret er ein fantastisk gjeng som har positive tankar og idear...

Debatt: Me treng fyrtårnet Tysnesfest

I år igjen så har Tysnesfest skapt magi på Tysnes. Det eine flotte arrangementet etter det andre har me fått oppleva. Då er det trist å oppleva at det vart eit monaleg stort underskot ved årets Tysnesfest.Tysnesfest har befesta seg som ein regional, ja, kanskje sågar nasjonal familefestival. Tusenvis kjem til...

Leiar: Nei til ferjekutt – og nei til bompengar

Hordaland fylkeskommune har ingen konkrete planar om kutt i ferjerutene til og frå Tysnes. Det seier fylkesdirektør for samferdsle i Hordaland fylkeskommune, Håkon Rasmussen, til «Tysnes» denne veka.Fylkesdirektøren kjem med denne kommentaren i samband med saka om ferjeproblema på Hodnanes førre helg. Her slår...

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over planlagde nyasfalteringar i 2018, var det ikkje ein einaste klatt på Tysnes. I 2017 var det heller ikkje rare greiene, ein kilometer til saman. Og ser me attende til 2016, var Tysnes tilgodesett med fire...

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...

Leiar: Viktig å satsa på skule og barnehage

Gode tilbod for born og unge i Tysnes er grunnleggjande når barnefamiliar og unge i etableringsfasen skal velja buplass. Difor er det positivt at ordføraren signaliserer at utbygging av Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim er prosjekt som bør prioriterast når oppdrettsmillionane frå Havbruksfondet kjem dalande ned i kommunekassen.Måndag vart det kjent at Tysnes vil få heile 24...

Debatt: Tysnesfest tek friviljugpengane?

I førre «Tysnes» kunne me lesa at Yngve Nikolaisen og Geir Austvik vil slå eit slag for friviljugarbeidet på Tysnes. Det er eit initiativ me set stor pris på, og som me støttar fullt ut. Samstundes føler me at det er på sin plass med ei lita presisering, for i same artikkel kunne me og lesa at dei meiner...

Leiar: Tysnesfest må halda fram

Fire millionar kroner i underskot på rekneskapen for Tysnesfest 2018 må møtast med oppbretta ermar og ny entusiasme.Det er ikkje kjekt korkje for festivalleiinga eller Tysnessamfunnet at det største kulturarrangementet i lokalsamfunnet vårt går med underskot. Til det er Tysnesfest altfor viktig.Det har vore viktig at Tysnesfest har bygt opp ein økonomisk buffer i dei åra...

Debatt: Hytterenovasjonen i SIM

Svar på lesarinnlegg frå Vivian Skaten Nesse:Problemstillinga som kjem fram i lesarinnlegget frå Vivian Skaten Nesse i «Tysnes» 23. august 2018, er ikkje ukjent for SIM. Og me set pris på at våre abonnentar er opptekne av miljøet og gode ordningar knytt til dette. Det er SIM òg. Me er opptekne av rett...

Debatt: Ferjetilbodet i Hordaland skal vera miljøvenleg, rimeleg og framtidsretta!

Ordførarane på Tysnes og Austevoll brukar sterke ord når dei omtalar fylkeskommunen sitt ferjetilbod. Situasjonen vert beskriven som «kaotisk», og prosessen med handsaming av nye ferjekontraktar som «skandaløs».La det vera heilt klart, Arbeidarpartiet vil aldri akseptera at innbyggjarane på Tysnes og Austevoll eller i andre kommunar skal ta rekninga for at regjering og storting ikkje...

Leiar: Behov for strengare reguleringar

Førre veke kunne ein lesa i «Tysnes» om Monica Snyen Restad, som fann haugevis med fôrpelletar i buken på sjølvfiska sei. Også andre hobbyfiskarar i området har rapportert om det same, og reagerer kraftig.Dette viser at me treng ein diskusjon rundt næringa, også i oppdrettskommunen Tysnes. Har oppdrettarane...

Lesarbrev: Resirkuleringsmuligheter på Tysnes

«Det du sorterer hjemme havner ikke i naturen»Jeg er tilbake i Bergen, etter å ha deltatt på Arendalsuka. Der har jeg fått med meg noen arrangement om miljø og om plast. Det som går igjen er at det viktigste er hvordan vi behandler plast, at vi resirkulerer den, så materialet kan nyttes igjen. Vi som forbrukere av plast har ansvar for at plasten ikke havner i naturen. Hvalen som...

LEIAR: Det flytande fylket

Nyleg fekk «Tysnes» tilgang til eit skriv Skyss sende ut til ferjeselskapa i Hordaland. Ifølgje skrivet, er det behov for kostnadskutt i samferdslesektoren. Skyss ber ferjeselskapa om tips til kostnadskutt, og kjem samtidig med nokre eigne forslag.Eit av dei nemnde forslaga, er å kutta i ferjeavgangane. Det er...

LEIAR: Trivselsdugnaden er i gang

Norge er eit av mange land, der det er mogleg å søkja politisk asyl. Det inneber at me tek imot ei viss mengde flyktningar, som igjen inneber eit kollektivt integreringsansvar.I media blir det ofte snakka om flyktningane sitt ansvar for å integrera seg, og om at me må stilla krav til dei som kjem hit. Sjølvsagt må flyktningane ta ein del initiativ sjølv. Sjølvsagt må dei læra seg...

Leiar: Solidaritet med den norske bonden

Me har hatt ein varm og tørr sommar. Til glede for både tilreisande og lokale, har ferieparadiset Tysnes vist seg frå si beste side.Likevel, det finst ei bakside av medaljen. Nasjonale medium og lokalaviser over heile landet har rapportert om ei landsomfattande tørke og fôrkrise. I «Tysnes» kunne ein nyleg lesa om mjølkebonden Per Vermedal,

Leiar: Takk for god Tysnes-reklame, NRK

Det er alltid kjekt med fine ord om Tysnes. Ekstra kjekt er det når det kjem frå tilreisande som ikkje bur her fast.Eldsjelene bak Tysnesfest gjer ein glimrande jobb med å setja Tysnes på kartet. I meir enn ti år har dei jobba jamt og trutt for å byggja opp Tysnesfest til å bli ein av dei store festivalane på Vestlandet – og langt vidare enn det. Kringom i heile landet er Tysnesfest...

Leiar: Ein viktig folkefest for lokalsamfunnet

Tysnesfest 2018 kan gå inn soga som ein av dei beste. Dermed har Tysnesfest lagt eit godt grunnlag for den populære sommarfestivalen. For det er ikkje tvil om at denne folkefesten er viktig for lokalsamfunnet.Publikumsrekorden for 2017 vil bli ståande, i alle fall i eitt år til. I fjor hadde ein over 32.000 på dei ulike arrangementa. I jubileumsåret 2016 var det over 27.000. Såleis er...

Leiar: Velkomen til sommarfest på Tysnes

Den årlege storhendinga på Tysnes er i full gang – og det i strålande sommarver. No er det berre å gle seg til store festivaldagar. I år for tolvte gongen på rad.Starten på Tysnesfest-veka er blitt nett slik me ynskjer det: Sol og passeleg varme. Litt nordavind blir det kanskje, men det toler me. Dette er topp ver når Tysnes inviterer til sommarfest.Dei fyrste festivaldeltakarane...

Leiar: Politisentraliseringa rammar tysnessamfunnet

Som fast innbyggjar i Tysnes kan ein gle seg over at det framleis skal vera lensmannskontor på Tysnes. Det er viktig for lokalsamfunnet. Det som likevel uroar oss er kutt i stillingar ved kontoret.Då leiaren for geografisk driftseining Hordaland, Jan Ludvik Fosse, var på Tysnes-vitjing i juni, fortalde han at han styrer ei driftseining som har 14 ledige stillingar. Stillingane står...

Leiar: Laks er gull for Onarheim – og for Tysnes

Laksenæringa som har vakse fram på Onarheim dei siste 30 åra, er blitt gull verd for Onarheimsbygda – og for Tysnes.Berre på dei to siste åra har det rulla inn over ein milliard kroner i overskot hjå det lokaleigde Alsakerkonsernet.På forsommaren i fjor kunne laksekonge Gerhard Alsaker leggja fram eit resultat for 2016 på svimlande 710 millionar kroner. Då omsette konsernet for...

Leiar: Godt nytt frå Telia og Telenor

Forholda for mobiltelefonen skal bli endå betre på Tysnes. I alle fall under Tysnesfeset. Både Telia og Telenor legg seg no i selen for å oppgradera kapasiteten på Tysnes før Tysnesfest.Med mange tusen menneske samla på ein stad, som det er på dei store arrangementa på festivaldagane, så har...

Debatt: Nå igjen...

Tysnes kommune lyser nok en gang ut flere deltidsstillinger i omsorgstjenesten. Den ene stillingen helt nede i 13,6 prosent! Dette skjer på tross av stort vikarbruk med innleide tjenester innenfor helse/omsorg. Tysnes Ap har uendelig mange ganger bedt administrasjonen om å jobbe seriøst for å endre denne praksisen. Endring krever stor vilje til å tørre å prøve nye løsninger, som for...