Debatt

Ferjekravet frå Oslo må følgjast opp lokalt

– Me forventar at ferjetilbodet på Tysnes skal bli betre, ikkje dårlegare. Det fortalde stortingsrepresentant og leiar i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, Helge André Njåstad, til «Tysnes» sist veke.Det er eit klart signal som kjem frå dei styrande i Oslo. Utspelet frå Njåstad var ein politisk kommentar i samband med regjeringa si ekstraprioritering av ferjemidlar...

LEIAR: Dette har ikkje Norge råd å ordna

Det er urovekkjande at dei som sit på asfaltpengesekken må konstatera at om lag halvparten av vegane i Hordaland er under minimum standard, skriv redaktør Ole Skaten. Statens vegvesen har presentert asfaltplanane for heile Norge for 2017. Det er ikkje rare greiene for Tysnes.Totalt skal det leggjast 3.900 kilometer med nytt asfaltdekke kringom på riks- og fylkesvegar i heile...

LEIAR: Imponerande engasjement for kreftsaka

Ein blir både imponert og overvelda når eit lokalt initiativ på Tysnes for Kraftak mot kreft gjev over to hundre tusen kroner på kreftforeininga sin innsamlingskonto. Det er berre å gratulera dei to damene, Astrid Nygård og Rannveig Helland. Det er desse to damene som er opphavet til det enorme engasjementet sist veke for Krafttak for kreft på Tysnes. Utan dei to hadde det ikkje blitt...

LESARBREV: Regnskogen vår

– Ein firefelts-veg der trafikken går i hundre og ti tilfører oss ikkje anna enn støy og rasering, skriv Erling Hauge Hansen i eit lesarbrev.

LESARBREV: Ferjesmell?

– For å presisera så er eg på ingen måte motstandar av elektrifisering i transportsektoren, skriv elverksjef Lars Enes.

LESARBREV: Ladesmell i Våge?

For meg som ingeniør er dette eit spennande og utfordrande bidrag til å møta våre miljøutfordringar, skriv Iver Poppe.

LESARBREV: Englar i blant oss

Me har fått sett at sjølv om huset er skakt og skeivt, er det ingenting som skranglar på englefronten, skriv Øystein Dalland.

Kor tid går ferjo?

LESARBREV: – Med dei endringane det er lagt opp til no, så blir den jobben som har vore lagt ned for å komma til semje opp gjennom åra fullstendig rasert, skriv Bjarte Erstad.

Underleg om Tysnes bedehus

LESARBREV: – Tysnes bedehuslag ville heilt klart gjort sitt for å leggja til rette for bruk som kyrkja måtte ynskja i samband med trusopplæring, skriv Reidun Skartveit og Lars Enes.

LESARBREV: Ein stad lyt grensa gå!

– At no fylkespolitikarane solar seg i glansen av å få pris for å vera mest miljøvenlege innan sjøtransport, blir rimeleg patetisk, skriv Tore Atle Humlevik.

LESARBREV: Om dei sjuke(?)husa

– På slaget til timeavtale vart me henta, gipsen skifta, såret vaska og på veg heim att så kvikt at me knapt ante me hadde vore der, skriv Sjur André Dalland om sitt møte med Stord sjukehus.