Ølve kyrkje
13. desember
 

Tysnes kyrkje
15. desember
 

Mandelhuset, Våge
15. desember