Nyhende

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...

Treng drahjelp til el-ferjer

I byrjinga av oktober var det fylkestingmøte i Hordaland fylkeskommune. Der nytta representant Jon Askeland høvet til å fremja eit forslag om fråsegn til finansdepartementet, samferdsledepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdsleskomiteen på Stortinget.I fråsegnet står det som følgjer:«Fylka treng auka drahjelp for å setja fart på overgangen til...

Frisk haust på fabrikken

August er den beste månaden dei har hatt så langt. Ordrebøkene fram mot jul er velfylte, og det er satsa fleire millionar kroner på ei ny produksjonslinje.

Kjedelause og optimistiske

Dei har berre halde på eit lite halvår, men ekteparet Kleppe har alt sett sitt tydelege preg på Bygg Tysnes. Så har då også vekene flydd.

Godt frammøte på banken sitt eigarmøte

Dei fleste var tysnesingar, men det kom og eigarar frå Stord, Os, Odda, Varaldsøy og resten av Kvinnherad då Tysnes Sparebank søndag inviterte til infomøte og middag på Haaheim.

Køyrde utfor i Teiglandsvegen

Tysdag kveld køyrde ein personbil utfor vegen i Teiglandsvegen, på nedsida av vegen mellom kraftlagsbygget og banken. Bilen var på veg nedover brekka då den skar utfor vegen.

Oppmodar grunneigarar til å fella tre

Inge Malkenes frå Senterpartiet nytta «ymse»-posten under førre kommunestyremøte til å fremja sitt ynskje om betre sikt og trafikksikkerheit på Tysnes-vegane.– Eg vil oppmoda alle grunneigarar til å tilby andre å hogga skogstrasear som hindrar sikta på vegane på Tysnes, sa Malkenes til resten av kommunestyret.Problemstillinga vart også teken opp i tenesteutvalet i midten av...