Nyhende

Vintersleg natt til måndag

Det har vore vintersleg natt til måndag 24. april. Ved Onarheimsvatnet har snø og vind lagt to tynne graner tvers over vegen, men bilane kjem under. Trea vart fjerna måndag.

Skeptiske høyringssvar om Onarheimsvassdraget

Alsaker Fjordbruk sin søknad om konsesjon for vassuttak i Onarheimsvassdraget har vore ute på offentleg høyring. I følgje saksbehandlar i NVE, Even Helsingen, har det kome inn seks høyringssvar. Fylkesmannen rår frå å gjennomføra planen slik han ligg føre no. Kunnskapsgrunnlaget må betrast, og dei vil setja krav om bruk av best mogleg tilgjengeleg teknologi for å redusera vassuttaket...

Nytt rekkverk ved Vattedal

– Det er nesten som me må heisa flagget no. Dette er noko eg og mange med meg har kjempa for i svært mange år.

Stian Onarheim vann predatorkonkurransen

Tysnes Jakt- & Fiskelag sin predatorkonkurranse for jaktsesongen frå 1. april i fjor til 31. mars i år er no avslutta, og premiane trekte. På resultatlista tronar Stian Onarheim (biletet) på topp med 525 poeng, tett etterfølgt av Ørjan Kjerland på 2. plass med 510 poeng. Begge får middag for to på Mandelhuset som løn for strevet. På tredjeplass finn me Egil Bjarne Berge med 410...

Feira påske saman etter tre år

Frå utsida ser dei ut som dei aldri har vore frå kvarandre. Men siste fredagen i mars var fyrste gong Tesfamichael såg kona og borna att sidan 2013.

– Det beste me kunne

Helse Fonna beklagar overfor pasientane, og meiner sjølv at dei er innanfor lovverket når det gjeld pasienttransportavtale.

– Uakseptabelt

Det seier både Steinar Dalland og pasientombodet i Hordaland, om at Helse Fonna ikkje har greidd å inngå ny avtale med drosjenæringa, innan den gamle gjekk ut.

Dykkarar måtte ha legehjelp

Fyrste påskedag om ettermiddagen var det utrykking til garden Tysnes. Både brannvesen, ambulanse og politiet rykka ut.Lensmann Lorentz Lunde fortel at to dykkarar som kom opp på garden Tysnes, hadde gått for raskt opp, og måtte ha legebehandling.110-sentralen i Hordaland melde på sine nettsider at brannvesenet assisterte helse.Lensmannen fortel at dei to fekk surstoff og...

Forkomen mann sendt i luftambulanse

Ein forkomen mann som fyrste påskedag om morgonen vart funnen i Hagaresvegen på Onarheim, vart sterkt nedkjølt sendt i luftambulanse til Haukeland.Lensmann Lorentz Lunde fortel at politiet fekk melding klokka 08.43. Mannen skal ha vore ute og gått om natta. Han blei funnen i veggrøfta om morgonen.– Me har ikkje grunn til å tru at det har skjedd noko straffbart. Han var ikkje...

Heva golvet i gymsalen 80 cm

Tveit Bygdalag har nett brukt 250 000 kroner på å gjera gymsalen om til selskapslokale. Lars Mæland og Anne Langeland har mykje å hengja fingrane i.

Gløttar inn døra til oppdrettsbransjen

Kva skjer om ein koplar to rov-pilotar som er i ferd med å miste jobben og ein programvareutviklar som har mista jobben? Jo, ei heilt ny og effektiv rapporteringsløysing for undervassoperasjonar.

– Respekter bålforbodet

Brannvernforeininga vil minna om at det frå 15. april og fram til 15. september er forbode å gjera opp ild nær skog og i all annan utmark utan løyve frå kommunen.