Nyhende

E39 Stord-Os kan vera ferdig om ti år

– Me skal klara å ha planarbeidet klart til dei oppsette fristane. Det inneber at E39 Stord-Os kan stå ferdig om ti år. Det er finansieringa det vil stå på.

Hjort sprang på bil

Natt til søndag fekk ein hjort eit ublidt møte med ein forbipasserande bil på Heggland.

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...

AutoPass på ferjene utsett

AutoPass på ferjene er utsett inntil vidare. Kommunikasjonsrådgjevar i Samferdsledepartementet, Henrik Jonassen, melder at endeleg dato for oppstart enno ikkje er bestemt.

– Fornuftig å selja Tysnes Breiband til BKK

Ordførar Kåre Martin Kleppe synest det er ei fornuftig løysing å selja Tysnes Breiband til BKK.– Sidan BKK skal eiga nettet på Tysnes vil det vera rett å selja breibandselskapet og kraftlaget i lag som ein pakke, seier han.– Og så er det veldig kjekt at dette er blitt eit veldig godt plussprosjekt for investorane. Tysnes kommune får omlag ein halv million kroner for investeringa...

Nytt folkemøte om E39

I kveld, torsdag 19. april, skipar Statens vegvesen til nytt folkemøte i Uggdal om ferjefri E39.På møtet vil det bli informasjon om korleis Statens vegvesen no ser føre seg at Bjørnafjorden kan kryssast med bru. Dette kjem fram i tilleggshøyringa som det vil verta orientering om på møtet. Dei største endringane i høve til den tidlegare planen, er på Os-sida. Men det er også gjort litt...

VIDEO: Hevar utbrent båt

Politi og mannskap frå Samba Marin AS jobba på spreng, for å hindra at den utbrente cabincruiseren skulle søkkja ved Godøysund.

Skule ute i det blå

Elevane ved Tysnes skule har eit populært tilbod borte frå skulen. Fisking, vedhogst og eggproduksjon freistar dei ut av klasserommet.

Inviterer alle til å drøfta Tysnes si framtid

Bør Tysnes byggja ut fleire sjukeheimsplassar – eller bør ein satsa på nye omsorgsbustader? Treng me eiga legevakt på Tysnes? Bør kommunen støtta Tysnesfest med fleire hundre tusen årleg også i framtida?