Nyhende

Abonnent

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.

Abonnent

Kristin blir sokneprest

Tysdag avslutta Kristin Hjertaker (51) teologistudiet med eksamen i Oslo. Frå 1. desember blir ho sokneprest i Arna.

Abonnent

Gjev ikkje dispensasjon til ladestasjon

Utvalet for landbruk/ teknisk er ikkje nøgd med plasseringa av det nye tekniske anlegget på ferjekaien i Våge, og ber Fjord1 koma tilbake med ny søknad.

Abonnent

Utsette saka om femdagarsskule

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss fortel at dei har framleis har god tid på seg til å innføra femdagarsskule frå hausten 2020, sjølv om tenesteutvalet gjekk inn for å utsetja saka i møtet tysdag.

Abonnent

Forskrifta som kan setja kjeppar i hjula for Blå skule er ikkje ny

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, presiserer til «Tysnes» at forskrifta som regulerer frakt av tolv passasjerar eller færre på båtar under 24 meter ikkje er av ny dato, men frå 2009.I leiaren i «Tysnes» sist veke kom leiarskribenten i skade for å skriva at forskrifta er ny. Det er...

Abonnent

Melde ifrå om tre i Lukksund

– Det som eg er mest opptatt av, er at det var jo farleg for båttrafikken. Det er veldig stor båttrafikk i Lukksund, seier Margareth Hjartåker.21. mai var bergensbuaren ved barndomsheimen i Einingevik. Då oppdaga ho eit stort tre i vatnet.Treet var stort og tjukt, langt, og hadde greiner som stakk opp av vassoverflata. – I lyset gjekk det an å sjå det, men i mørket, med...

Abonnent

Skal riva bygga etter sommaren

I sist kommunestyremøte minna Asbjørn Myklestad rådmannen om dei rivingsklare husa nedanfor omsorgssenteret i Uggdal.

Abonnent

Kan ikkje klaga på namneendring

Kommunen har klaga på at det lokale lensmannsdistriktet skal heita Kvam lensmannsdistrikt, men fekk beskjed om at namnet vart fastsett i 2017, og at kommunen ikkje har høve til å klaga på endringa.