Nyhende

Abonnent

Har statistrolle i Netflix-serie

Etter å ha hatt ein skodespelardraum i magen sidan oppveksten, fekk Kristianna Aas Malkenes ein unik sjanse til å ta steget vidare i retning av å realisere draumen.

Abonnent

Sender kommunevåpenet ut på høyring

Førre torsdag skulle kommunestyret ta opp saka om godkjenning av nytt kommunevåpen for Tysnes kommune. Formannskapet hadde i forvegen samrøystes innstilt på å byta ut det eksisterande motivet i kommunevåpenet med det opphavelege...

Abonnent

Nytt rekordår for banken

2019 blei eit nytt rekordår for Tysnes Sparebank. Resultat før skatt enda på 36 millionar kroner.

Abonnent

Grunneigar kritiserer Fjord1

Grunneigar Tore Andersland reagerer på at Fjord1 tok seg til rette på kaieigedom i Våge under montering av ladetårn.

Abonnent

Innfører 50 prosent søskenmoderasjon

Kommunestyret støtta tenesteutvalet og godkjende saksutgreiinga i femdagarsskulesaka. Samtidig gjekk dei inn for 50 prosent søskenmoderasjon på SFO.

Politiet etterlyser båteigar

Ein gummibåt av merket «Suzumar» er funnen på nordsida av Gjersvikvågen, ved Kvernavika. Det melder politiet på Tysnes.

Abonnent

Er i gang med nytt system

Tysnes kommune har nytta ein gamal del av Vigilo til foreldrekommunikasjon, og er i ferd med å gå over til eit nytt, utvida system.

Abonnent

Godkjenner oppstart av planarbeidet

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å godkjenna oppstart av planarbeidet for ferielandsbyen ved Hegglandsvatnet, medan Senterpartiet ville avventa med tanke på arbeidet med ny arealplan.

Abonnent

– Denne saka er uheldig

Rådmann Steinar Dalland var ikkje nøgd med måten pedagogane ved Stjerne-reiso barnehage gjekk ut i eit debattinnlegg i «Tysnes».

Abonnent

Avslo fylkesmannklage

Politikarane i landbruk/teknisk støttar framleis søknaden om frådeling av nytt bustadhus i Kattanes.