Nyhende

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...

Folkeveksten held fram

I 2016 auka folketalet i Tysnes med femti personar. No er tala for 2017 klare. Folketalet i Tysnes veks ytterlegare, no med ti personar.

Statsraad Lehmkuhl får batterilading

Til neste år kan Statsraad Lehmkuhl segla av garde heilt utan utslepp. Då får det staselege skipet batteri om bord som vert lada av skipet sin propell. I ei pressemelding opplyser Enova at dei støttar det innovative batteriprosjektet med over fire millionar kroner. – Statsraad...

Gode tider for Ølve Industrier

Utstyrsleverandøren Ølve Industrier har auka omsetnaden dei siste tre åra, og dei førebelse tala for 2017 viser ein omsetnad på rundt 48 millionar kroner. Det er ein markant oppgang frå året før, melder

Murar som vart toppsjef i olja

Audun Magnussen (60) er no prosjektleiar for 350 ingeniørar som prosjekterer oppgradering av Njord A-plattforma ved Kværner Stord. Han tok først fagbrev som murar.

BKK-styret sa ja til kraftlagskjøpet

Styret i BKK AS sa torsdag ja til ein avtale om kjøp av heile verksemda til Tysnes Kraftlag. Avtalen inneber at eit nytt Tysnes Kraftlag AS blir medeigar i BKK.

Ubåt i Nuen

Nato-øving og kursing i Sjøforsvaret skal vera årsaka til ubåtaktiviteten i Langenuen torsdag.

Slik blir skuleruta for neste skuleår

Haustferien blir i veke 41, med skulefri frå 8. til 12. oktober. Skal du bestilla vinterferie eit godt år fram i tid, er veke ni rette tida for slik ferie i 2019.

– Skyhøge oppklaringstal

Lensmann Lorentz Lunde er svært fornøgd med at lensmannsdistriktet oppklarte over ti prosent fleire saker i 2017 enn i 2016.

Butikkopning lokka dei til Tysnes

– Me måtte berre ta turen til Tysnes denne helga for å få med oss butikkopninga til Ivyelli, seier Judith Gjøvåg og dottera Anja Disa Gjøvåg Aase.