Nyhende

Politiet: Seink farten

Politiet har fått inn gjentakande meldingar om høg fart på strekninga mellom Uggdal og Våge. – Me håpar at folk tek omsyn til andre trafikantar, og held fartsgrensa, oppmodar Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. Ho understrekar at det er spesielt viktig å ta det med ro no som det bikkar mot vinter og minusgrader, og det byrjar å bli glatt på vegen. –...

Tiltalt for ruskøyring

Ei kvinne frå Trøndelag må møta i Sunnhordland tingrett i desember, tiltalt for promillekøyring på Tysnes.Det var i fjor haust ruskøyringa gjekk føre seg. Kvinna er tiltalt for å ha tatt ein køyretur i Uggdals-området medan ho var påverka av alkohol. Ifølgje tiltalen skal kvinna ha hatt ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,08 promille.

Abonnent

Historisk fylkesting for ungdommane

I helga møttest 70 ungdommar frå Hordaland og Sogn og Fjordane for å etablera ein felles ungdomspolitisk organisasjon i det nye Vestland.

Abonnent

La fram budsjettforslaget

Formannskapet vart i førre veke presentert for rådmannen sitt framlegg til kommunebudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Kom seg til Færøyane

I avisa den 24. oktober skreiv «Tysnes» om den danske slepebåten «Ronja», som gjekk i sirkel på Bjørnafjorden. Båten slepte på ein fôringslekter som skulle til Færøyane, men mannskapet venta på betre vêr for å kunna kryssa havet.I førre veke forlet «Ronja» Bjørnafjorden og la til kai i Bergen. Men der vart ikkje...

Abonnent

Aukar både inntekt og formue

Gerhard Meidell Alsaker ligg øvst på skattelista for Tysnes for 2018, og klatrar både på Hordaland-lista og den nasjonale lista.

Bømling tiltalt for øyrebiting under Tysnesfest

I politioppsummeringa av Tysnesfest i sommar kunne politiet mellom anna melda om eit basketak i hamna i Våge. Basketaket enda med at ein mann vart biten i øyra, og måtte på legevakta for å sy.No er tiltalen mot gjerningspersonen, ein mann i slutten av 30-åra frå Bømlo, klar. Han er tiltalt for å ha slått ein...

Abonnent

Søkjer på ny om frådeling av bustadtomt i Uggdal

Fylkesmannen har tidlegare sagt nei til frådeling av tre tomter på Jensvoll i Uggdal, frå gnr. 17, bnr. 134. No har eigar av gnr. 17, bnr. 134, Reidar Aarskog, i staden søkt om frådeling av ei tomt. Det gjekk politikarane i utval for landbruk/teknisk samrøystes inn for på møtet tysdag sist veke. Saka blir no sendt på høyring til Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Dersom...

Sommartida er over

Så var det den tida på året igjen. Natt til søndag skal klokka stillast ein time tilbake, og me har mørkare ettermiddagar i vente. Det vert derimot lysare morgonar ei lita stund framover, før vintermørket kjem for fullt. Er du blant dei som alltid vert usikker på om klokka skal stillast fram eller tilbake? Ein god hugseregel er at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar. Difor...

Abonnent

Kommunal veg er no utbetra

Sidan slutten av august har Truls Chr. Breyholtz etterlyst vedlikehald av den kommunale vegen nordover frå kaien på Nymark.Torsdag blei vegen utbetra.

Abonnent

Førebudde tenesteutvalet på budsjettutfordringane

31. oktober skal rådmannen sitt budsjettframlegg leggjast fram for formannskapet. I tenesteutvalet tysdag fekk politikarane ein forsmak på kva potensielle utfordringar som ventar i dei komande budsjettforhandlingane.