Nyhende

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Abonnent

Drøfta vindkraftutbygging

Laurdag 3. august vitja stortingsrepresentant Nils T. Bjørke Tysnes, der han diskuterte viktige saker med ordførarkandidat for Tysnes Sp, Arne Leite.

Abonnent

Blir fastbuande på Tysnes

Maja og Edvard starta ferien på øvre Dalland like før Tysnesfest. No har dei bestemt seg for å bliverande her for godt.

Abonnent

Stortingsrepresentant vitja Tysnes

Finanspolitisk talsmann i Framstegspartiet, Sivert Bjørnstad, var innom både Optimera og omsorgssenteret då han besøkte Tysnes måndag.

Hytteinnbrot i Kattaneset

Tenestestadsleiar og politikontakt på Tysnes, Marita Flemmen Skogvoll, fortel om eit noko spesielt hytteinnbrot som vart meldt til politiet sist veke:

Abonnent

Har sendt eige vedtaksframlegg til fylkesutvalet

Ordførar Kåre Martin Kleppe saknar framgang i diskusjonane om nye ferjeruter, og har no tatt saka i eigne hender og formulert eit framlegg til vedtak til fylkesutvalsmøtet i slutten av august.

Abonnent

Trond trivst best på hjul

I 2010 starta Trond Hillesvik (41) opp med ein lastebil. No har transportfirmaet fem bilar på vegane på Vestlandet.