Nyhende

Måndag byrjar bålforbodet

I perioden 15. april til 15. september er det ikkje lov å tenna opp bål eller grill i skog eller annan utmark. Med andre ord byrjar bålforbodet om få dagar, og det er ikkje fritt fram å grilla pølser kor som helst i påskeferien. – Tysnes brann og redning oppfordrar alle til utvise varsomhet med bålbrenning og andre aktivitetar som kan medføre brann, skriv brannsjef Torfinn...

Er framleis uroa over bemanninga på omsorg+

I haust sende omsorg+-pårørande brev til kommunen der dei uttrykte bekymring for bemanninga ved tenestetilbodet. Trass i jamleg kontakt med einingsleiarar er dei framleis uroa over at det ikkje er nok bemanning til å sikra pleietilbodet hos bebuarane.

Fekk 40.000 i gåve til ny hjartemaskin

– Målet er å samla inn 179.000 kroner i gåver til ein ny hjartekompresjonsmaskin. Gåva på 40.000 er ein veldig god start på aksjonen vår, seier ambulansearbeidar Monica Lie Traavik.

«Tysnes» aukar opplagstala

I førre veke presenterte Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes landsforening opplagstala for siste halvdel av 2018 hos norske aviser. «Tysnes» er blant dei avisene som aukar opplaget sitt i denne perioden.Ved inngangen til juli 2018 hadde «Tysnes» eit opplag på 2.142, som seks månader seinare auka til 2.164.– Det er ei veldig gledeleg utvikling. Me går riktignok litt...

Fasteaksjonen: «Gi eit liv med vatn»

På søndag vil årets konfirmantar og andre bøsseberarar banka på dørene rundt om på Tysnes for å samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon.

Nummer 24 på Vestland-lista

Fleire tysnesingar er ført opp på dei politiske vallistene til fylkestingsvalet for nye Vestland fylke, men vegen er lang for å få nokon inn.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me frå normaltid til sommartid, og får ljosare kveldar. Sommartida i Norge varar 31 veker, til saman 217 dagar. Klokka skal stillast tilbake 27. oktober. Ein god hugseregel for dei som kvart år vert usikre på kva veg klokka skal stillast, er at me alltid stiller den mot nærmaste sommar. Ein annan...