Nyhende

Mandelhuset får skjenka ute

Lensmannen meiner skjenking på takterassen vil påføra nabolaget støy og uro, men formannskapet sa ja til søknaden frå Mandelhuset.

Muren i Elsåker-vågen får stå

Eit framlegg om at delar av muren i Elsåkervågen må rivast, fall mot to røyster. I staden gjekk politikarane inn for utviding av vegskulder og betre forbikøyringsplass.