Nyhende

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

– We are the world, we are the children!Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut. – Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt...

No lyser dei opp i mørket

– Viss eg ikkje har refleks kan bilane køyra på meg, forklarar Askild (5) frå Stjerneresio barnehage til «Tysnes».

Stor siger for ungdom

Bussbilletten blir ikkje 40 kroner dyrare likevel. Malene Kristine Meidell Alsaker gledar seg på vegner av ungdom i Hordaland.

Nytt forbod skapar hovudbry for Tysnesfest

Alle festivalar med camp for overnatting blir no pålagde totalforbod for medbragt alkohol. Det kjem fram av eit brev frå Politidirektoratet (POD), som er sendt ut til politidistrikta.

Musikalsk opptur for kyrkja

Om det ikkje var orgelbrus å høyra der og då, fekk dei to utsendingane frå kyrkja gehør for å få på plass ein organist i halv stilling.

– Ei våt oppleving

Regnvêret det siste døgeret har sett spor fleire stadar på Tysnes. Og det er meir regn i vente torsdag kveld.

Ventar 50-60 millimeter nedbør

– Det kjem ein god del regn det neste døgeret, stadfestar Martin Granerød, vathavande meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Digitalisering av bladet Tysnes

Bladet Tysnes har søkt om 50.000 kroner til digitalisering av samtlege utgåver av lokalavisa, tilbake til starten i 1953. – Veldig positivt tiltak, kommenterte Arne Leite (Sp) på eit formannskapsmøte nyleg, då politikarane gjekk gjennom budsjettet post for post slik det låg føre frå rådmannen. Digitalisering vil gjera tidlegare utkomer av «Tysnes» tilgjengelege på nett – i dag...

No må du få på vinterdekka

Fleire morgonar med nattefrost er første varsel om at vinteren er i anmarsj. På Treco Bil har dei hendene fulle med dekkoppdrag.

Snart fleire opningsdagar i Eredalen

Frå nyttår av skal det vera ope på SIM sin miljøstasjon i Eredalen ein dag ekstra i veka. Då vert det høve til å kvitta seg med bos både måndagar og torsdagar. Tysdag vert teken vekk som opningsdag. Elles skal det som før vera ope siste laurdagen i månaden frå 1. oktober til 31. mars, og annakvar laurdag (partalsveker) frå 1. april til 30. september. Det er

Etterlyste tryggare veg

Nytt omsorgssenter fører med seg nye trafikkvanar i området. Magne Skartveit (KrF) meiner det må byggjast gangveg frå Onarheimskrysset til det nye senteret.

Utriveleg vestlandsvêr

Ifølgje meteorologane må me tola både sterk vind og mykje nedbør i dag og dei neste dagane. I dag er det venta regn, sludd og snø i heile Sør-Norge, og ikkje overraskande er det me i vest som får det verste. I løpet av dagen kan det koma opp mot 40-60 millimeter nedbør, og det er venta kraftig vind. Ifølgje

Datakrise løyste seg

Datakrisa i «Tysnes» løyste seg i 19-tida i onsdag kveld. Dermed får dei fleste av abonnentane avisa i postkassen i dag, torsdag, som vanleg.

Dyrare å selja tobakk

Frå nyttår av skal kommunane kontrollera utsalsstader for tobakksvarer. Dette gjeld også stader der dei sel e-sigarettar. – Dette er ei heilt ny forskrift, og me veit ikkje no kva ordninga vil kosta. Frå staten si side er det føresett at kontrollane skal vera sjølvfinaniserande. Det vil seia at avgifta frå salsstader skal dekka alle kommunen sine kostnader med ordninga, skriv rådmannen...

Over 200 hummarfiskarar i Tysnes

Folk på Tysnes likar å fiska hummar. Det er ein klar konklusjon etter å ha studert kor mange tysnesingar som har registrert seg som hummarfiskarar denne hausten. Ifølgje statistikken frå Fiskeridirektoratet er det i Tysnes 202 fritidsfiskarar og sju yrkesfiskarar. Tysnes er dermed ein av dei store hummarfiskar-kommunane i Hordaland, i alle fall etter folketalet. Aller flest...