Nyhende

Ny runde om ruspolitikk

– Det som er gjort er ikkje nok, her florerer det med ting som skal utførast i 2012, 2013 og 2014. Saka er ikkje godt nok utgreidd, og må sendast tilbake til administrasjonen.

Blei aldri varsla

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, synest det er flott at borna får sleppa til i kyrkja. Men han skulle gjerne motteke ein søknad om å få ha altertavla med barneteikninga hengjande oppe så lenge.

Leikar ikkje altertavle

Fleire har reagert på at ei altertavle teikna av born hang oppe i to månadar, framfor den gamle altertavla i Tysnes kyrkje.

Dugnadshelg mot pøbelgran på Ånuglo

På Ånuglo utgjer sitkagran og andre framande bartre-artar eit stort trugsmål mot naturverdiane i reservatet. Av den grunn inviterer Naturvernforbundet Hordaland, Vestlandsavdelinga og Botanisk foreining og Fylkesmannen til dugnad mot pøbelgranane no til helga. Arrangørane har fått tak i nær 30 privatpersonar som vil vera med på dugnaden, og mange av desse skal overnatta i rorbuer på...

Meir ulovleg fiske

Fredag kveld var politiet og Statens naturoppsyn på garn og teinekontroll på Tysnes.

Tok verdsrekord trass skulderskade

Laurdag løfta Anna Dorthea Espevik 165,5 kilo i benkpress. At ho har slite med skulderskade det siste halvåret, sette ingen stoppar for tysnesingen.

Pernilla leiar!

Etter bortimot halvløpt halvmaraton i NM i Oslo ligg Pernilla i tet.

– No må Skyss skjerpa seg

Leiar i Eldrerådet i Tysnes, Freddy Jensen, meiner at Skyss burde konferert med kommunen, når dei legg opp busstilbodet.

Stor oppslutnad om Sunnhordlandstreffet

Representantar for kommunar, næringsliv og kulturliv var samla ombord den staselege skuta M/S Sunnhordland onsdag kveld, då det atter ein gong vart arrangert Sunnhordlandstreff.

London, here we come!

Tysnesfest skal i dag, torsdag, i den norske ambassaden i London for å presentera festivalen for britiske managerar og arrangørar.

– Neste stopp er Uskedalen

Hardangerjakta «Mathilde» låg onsdag til kai ved Våge hamn. Om bord er elevar og lærarar frå Samnanger barneskule.