Nyhende

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

Abonnent

Lokalt næringsliv er uroa for koronasituasjonen

13 Tysnes-bedrifter har deltatt i ei spørjeundersøking om korleis dei blir påverka av koronasituasjonen. Eit klart fleirtal fryktar at situasjonen vil føra til kritiske konsekvensar for bedrifta.

Abonnent

– Me skal få dette til

Midlertidig stenging trugar mange små bedrifter i og utanfor Tysnes. Damene på Ivyelli er fast bestemt på å halda hovudet over vatnet.

Abonnent

– Viss ein lurer på noko, så får ein spørja

Med stengde skular og barnehagar kan det vera uvisse knytt til kven som kan likevel kan få tilbod om skule- eller barnehageplass. Regjeringa har lagt føringar og retningsliner, men kommunane har sjølv høve til å vurdera kven som får unntak frå reglane eller ikkje.

Lågterskeltilbod til barn og unge

Kommunen har eit tilbod for barn og unge som treng nokon å snakka med. – Det er viktig at me er ekstra merksame på denne gruppa no, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

Abonnent

– Me bur i ein geopark

Politikarane på Tysnes fekk i førre formannskapsmøte ei spennande innføring i sunnhordlandsregionen si geologiske historie, samt regionen sitt arbeid med å bli eit berekraftig turistmål.

Abonnent

Leiar i nominasjonskomite for Vestland Høgre

I februar valde Vestland Høgre sitt fylkesstyre to nominasjonskomitear for stortingsvalet til neste år – ein for Hordaland og ein for Sogn og fjordane. Tysnesordførar Kåre Martin Kleppe står oppført som leiar i nominasjonskomiteen i Hordaland valkrets. – Eg blei spurd av nokon om eg kunne tenkja meg dette, og det sa eg at eg kunne. Så blei det spelt inn frå Tysnes Høgre og nokre andre...

Abonnent

Tek situasjonen med godt humør

Rannveig Ljostveit Helland har gledd seg lenge til opningsfest for den nye leikebutikken i Våge Senter, men at det må venta tek ho med godt humør.