Nyhende

Har bite frå seg for siste gong

I dag avslo Miljødirektoratet søknaden om å få flytta «Hamnesjefen» til Tysnes. Like etter kom beskjeden om at svana no tek sine siste andedrag.

Departementet godkjenner reguleringsplanen for Våge

– Tysnes kommune har laga ein spanande og framtidsretta plan for å utvikla Våge til ein levande fjordlandsby. Denne reguleringsplanen er viktig for å nå dette målet, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Får viktige midlar til strandrydding

– Dette er me svært godt nøgde med. Me fekk midlar både i 2015 og 2016, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.Ho seier at summen aukar for kvart år.– Det tek me som eit teikn på at dette vert sett på som ei viktig oppgåve.Ho påpeikar at dei enno ikkje har fått tildelingsbrevet, og veit dermed ikkje konkret om midlane er øyremerka eit spesielt...

Dedikerte friviljuge

Jemilla Irressa har berre budd på Tysnes i fem månadar. Likevel stiller ho gledeleg opp som Tysnesfest-friviljug.

Bil med fem personar på taket

Ein personbil har natt til laurdag køyrd utfor vegen, og hamna på taket, mellom Våge og Lunde. Ein person er sendt til sjukehus.

God stemning på Tysnes camp

– Det er kjekt at det er så mykje ungdom og liv her, sier Malin Omvik, som heldt til på campinga i Uggdal saman med veninnene Pernille Amalie Lande og June Aarseth Guddal.

Gledeleg milliardkutt for Hordfast

Prisreduksjonen er svært positiv for realiseringa, meiner Kåre Martin Kleppe (H). Men no kan naturreservat på Reksteren føra til ny kostnadsauke for storprosjektet.

Huglo lokkar turistar

Øya Huglo høyrer til Stord kommune, men ligg nærare Tysnes. Denne øya med bilvei, men mest utan trafikk, kan du nå med ferje frå både Tysnes og Stord. Og huglarane vil meir enn gjerne ta imot turistar.