Nyhende

Abonnent

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.

Abonnent

I dag har du ei viktig oppgåve

I dag er det den internasjonale Røykvarslardagen. Det vil seia at du må hugsa å byta batteri i alle røykvarslarane dine, kontrollera dei, og kontrollera brannslokkingsutstyret ditt.

Abonnent

Skeptisk til lakseskatt

Tysnesordførar Kåre Martin Kleppe fryktar ei omfordeling av inntekter frå havbruksnæringa dersom lakseskatten blir ein realitet.

Abonnent

Villmannskøyring frå ferja

– Når bilførarar trør gassen i botnen frå Våge og oppover bakkane mot Hodlekje, då kallar eg det galskap og villmannskøyring.Det seier ein innbyggjar i Tysnesbygda til avisa.Episoden han siktar til skjedde måndag kveld, med ein bil som kom frå ferja i 23.30-tida.Innbyggjaren meiner at bilføraren må ha hatt godt over hundre kilometer i timen oppover i 50-sona.– For oss som...

Abonnent

Svært overraska over avslaget

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 er svært overraska over at søknad om byggjeløyve for nytt teknisk bygg på kaien i Våge er avslått nok ein gong.

Abonnent

Inviterer til næringssamling

Nyvald leiar i Tysnes næringsråd, Børge Pedersen, blir ein av føredragshaldarane på næringssamlinga på Mandelhuset komande onsdag.

Abonnent

Stort frammøte på folkemøte om E39

Over 90 personar møtte fram for å høyra vegvesenet informera om nye E39, og dei frammøtte fekk også høve til å stilla sine eigne spørsmål.

Abonnent

– Søknaden kom for seint inn

Ordførar Kåre Martin Kleppe reagerer på utspela til Nils Kristian Berge i Fjord1 i saka om teknisk bygg på ferjekaien i Våge.

Abonnent

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Abonnent

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.