Nyhende

Abonnent

Gler seg til å få kvalitetsrådgjevar på plass

Før jul vedtok politikarane at kommunen skulle få inn ei ny stilling som kvalitetsrådgjevar. Rådmann Steinar Dalland håpar den nye stillinga skal gjera tenestetilbodet i kommunen endå betre.

Abonnent

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...

Abonnent

Får fritak for buplikt

Stavangermann frå fritak for buplikt på ein 952-dekar stor landbrukseigedom på Nord-Reksteren.

Abonnent

11 vil bli kulturkonsulent

Åtte kvinner og tre menn har søkt på Tysnes kommune si fulltidsstilling som kulturkonsulent. På søkjarlista finn me både godt kjende namn, og nokre nye: Rebekka Høgestøl (44), saksbehandlar, Onarheim. Ruben Magistad Wold (27), butikkmedarbeidar/dagleg leiar, Oslo. Trine-Lise Aasen (53), konsulent, Uggdal. Silje Lunde (29), sosialkonsulent, Lundegrend. Synnøve...

Abonnent

Ikkje for amatørar

«Tysnes» forsøkjer å setja seg inn korleis ein går fram for å skaffa Auto-pass-brikke, som skal gje rabatten ein tidlegare fekk med ferjekortet.

Abonnent

Klart for ny teknisk bygg-runde

I juni 2019 handsama landbruk/teknisk for fyrste gong søknaden frå Fjord1 om å byggja ladefasilitetar i Våge for den nye elferja på sambandet Våge-Halhjem. Eit halvt år seinare har politikarane sagt nei tre gongar, og saka er klar for ei fjerde handsaming i landbruk/teknisk.

Abonnent

Strammar inn regelverket

Fiske etter leppefisk er god business for mange, og i 2019 blei det fanga om lag 19 millionar fisk. Til saman hadde desse ein fyrstehandsverdi på nesten 330 millionar kroner. Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider at totalkvoten blir vidareført på same nivå i år. Nytt av året er eit...

Abonnent

Håpar på avklaring i februar

I september annonserte politiet at dei søkte etter lokale til nytt lensmannskontor på Tysnes, og at aktuelle tilbydarar kunne melda si interesse. Frå Politiets fellestjenester blei det i oktober opplyst at dei arbeidde med dei aktuelle tilbydarane, og at tilbydar etter planen skulle bli vald innan utgangen av...

Konkurranse: Bli Årets spåmann 2020

Kjem Kåre Martin Kleppe til å overnatta under open himmel på Tysnessåto? Opnar det skatepark i Lunde? Kjem Magne Storesætre og Tore Økland til å syngja duett på Stølsmarsjen?

30 fødde i 2019

I 2019 kom det 30 nye tysnesingar til verda. Det melder jordmor Elisabeth Hatteberg. Det er to færre enn året før; i 2018 blei det fødd 32 born i Tysnes.Det blei ingen nyttårsbarn i Tysnes i år, dei som kom nærast å bli nyttårsbarn blei fødde i romjula.Nyttårsbarnet som kom til verda på sjukehuset på...

Abonnent

Skal godkjenna kommunevåpenet innan våren 2020

Kommunestyret ynskjer å endeleg godkjenna Tysnes sitt kommunevåpen, og skal vurdera både motivet kommunen har i dag, samt eit motiv med det originale onarheimsseglet, som til no har vore i bruk i Hordaland sitt fylkesvåpen.

Vogntog i grøfta

Føraren av eit vogntog var laurdag føremiddag uheldig og hamna utfor vegen i Gripne. Heile hengaren og halve lastebilen stod på bakken, og det var råd for bilar å passera. Det er glatt på tysnesvegane laurdag. Ifølgje ein tipsar skal det ha køyrt saltebil i begge retningar gjennom Gripne etter utforkøyringa. Bilen fekk assistanse av Mesta, Falck og NAF til å komma seg på...

Abonnent

Dømt for svart laksesal

Den tidlegare slakterisjefen ved det Alsaker-eigde Viking Fjord-slakteriet i Sunde må i fengsel etter å ha seld laks svart for 1,2 millionar kroner.