Nyhende

Forsømd båt i Humlevika

Svein Johannesen har tipsa oss om denne båten, som blei lagt i ein bøye i Humlevika mellom Galanten og Nes sommaren 2017. – Me har i desse åra aldri observert folk i båten. No i helga la me merke til at båten byrjar å få slagside, og det viser seg at presenningen er morkna og har store hol, slik at regnvatn fyller opp båten, skriv Johannesen. Med dette biletet på nett og papir...

Abonnent

Takka av i kommunestyret

Medan det nye kommunestyret var samla for fyrste gong tysdag, nytta fleire politikarar høvet til å takka for seg i møtet i slutten av september.

Søkjer lokale til nytt lensmannskontor

I september annonserte politiet at dei søkjer etter nye lokale for Tysnes lensmannskontor, og interessentar vart bedne om å melda seg. 2. oktober gjekk søknadsfristen ut, og kommunikasjonsrådgjevar Marianne Moss i Politiets Fellestjenester opplyser til «Tysnes» at dei no jobbar med å invitera aktuelle interessentar til å delta i konkurransen om å tilby lokale.Moss er elles knepen med...

Ny ungdomsroman frå Ingelin Røssland

Ingelin Røssland si nye ungdomsbok OMG kom frå trykken for få dagar sidan, og Det Norske Samlaget skildrar romanen slik: «For Maria er livet ein grenselaus fest. Men festen tek bra°tt slutt då ho blir skyssa heim i politibil. Mora orkar ikkje meir, og Maria blir send til mormor med totalt mobilforbod. Hos mormor blir Maria fascinert av prestesonen Johannes, samtidig som ho har ein...

Abonnent

Valde nye utvalsmedlemmar og leiarar

Det nye kommunestyret gjekk inn for Ingrid Restad (Ap) som ny leiar i tenesteutvalet, medan Øystein Dalland (Sp) tek over leiarposisjonen i utval for landbruk/teknisk.

Fekk nært møte med tårnfalk

Rovfuglar er det mange av på Tysnes, men det er ikkje kvar dag ein får teke dei i så nærme augesyn som det Karl Morten Bårdsen og familien hans gjorde på fredag. Då sat denne fine ho-tårnfalken heilt i ro i nærleiken av skulen på Gjerstad, og poserte villig for dei forbipasserande. – Me var redd ho var skada sidan me kom så tett på den, men den var visst i fin form, seier Bårdsen til...

Abonnent

Reagerer på vikarmangel

Før haustferien gjekk 1. og 2. klasselæraren ved Onarheim skule ut i permisjon, men kommunen har endå ikkje fått ein vikar på plass. FAU ved skulen fryktar no at elevane må klara seg utan faglært kompetanse resten av skuleåret.

Abonnent

Jublar over meir satsing på symjetilbodet

Politikarane ønskjer å sjå på moglegheitene for utviding av opningstidene i bassenget på Gjerstad, innføring av abonnementsordning og auka aktivitet i bassenget.

Abonnent

Trine-Lise og Per er klare for nye utfordringar

– Det er ein kjempespanande jobb, så det er veldig kjekt at politikarane ville satsa på å auka stillinga, seier Trine-Lise Aasen, som akkurat har byrja i ny stilling hjå Frivilligsentralen.

Abonnent

Bruløysinga fører til glede og fortviling

Mange vart overraska over at regjeringa valde at brua mellom Tysnes og Stord skal gå frå Hodnaneset sør på Tysnes. Nokon tysnesingar jublar, medan andre fortvilar fordi dei må gå frå husa som blir erstatta av firefelts E39.