Nyhende

Fem om framtida

I høve utdanningsavisa spurde «Tysnes» fem tiandeklassingar om skuleval, jobbønske og om dei vil bu på Tysnes i framtida.

Skal dela ut millionar til gode føremål

Tysnes Kraftlag vil truleg få over ti millionar i utbyte i 2019. På det opne eigarmøtet 4. mars vil alle få høve til å koma med innspel til korleis dei årlege million-utbyta skal fordelast.

Tal frå SIM: 451 kilo avfall per person

I 2018 kasta innbyggarane i SIM sitt dekningsområde 451 kilo kvar, skriv SIM i ei pressemelding. Dette er ein auke på 3,8 prosent frå 2017.– Me har hatt ein liten nedgang i avfallsmengde nokre år no. Både i 2015, 2016 og 2017 gjekk mengda avfall frå hushald ned, men fjoråret viser at mengda aukar att, seier ansvarleg for plan, innkjøp og kommunikasjon i SIM, Janne Hillersøy.I...

Svensk mann har tilstått drap på tysnesing

Ein svensk mann i 20-åra har tilstått drap på ein tysnesing. Mannen frå Tysnes blei funnen drepen i eit husvære utanfor Stockholm tidleg i januar. Det er «Sunnhordland» som melder dette.Etterforskar Johan Allard frå politiet i Sverige opplyser til «Sunnhordland» at to personar blei mistenkt for drap og blei pågripne av politiet ein annan stad. Mannen i 20-åra har under avhøyr tilståttt...

Ynskjer innspel til korleis hamna i Våge kan bli betre

For tida vert det jobba med å klargjera for at E-brygga skal bli liggande i Våge på permanent basis. Det betyr auka kapasitet til feriegjester året rundt, og no lurer Våge gjestehamn på korleis ein best mogleg kan nytta det nye arealet, og kva folk elles ynskjer av tilbod. – Kva er viktig for dykk når de er på...