– God St.Hans frå Gjerstadbålet, skriv Rannveig Ljostveit Helland. (Foto: Rannveig)

Lesarbilete frå jonsok

Jonsokaftan 2020 blei ein strålande dag med sjeldan vakkert sommarver.

Det fekk mange tysnesingar til å nyta dagen og kvelden. Fleire stadar på Tysnes var det lokale markeringar. Nokre av «Tysnes» sine lesarar tok oppfordringa med å senda inn lesarbilete. Me deler nokre av desse i saka her.

Jonsokfeiring på Onarheim. Foto: Anne-Grethe Skaten
Jonsokbålet på Gjerstad. Foto: Rannveig Ljostveit Helland
Jonsok på Onarheim. Foto: Helen Skaten Hystad

«Tysnes» sin utsende vitja to av dei lokale tilskipingane. Dei kan du meir om her.