Altibox scorar best - igjen

For 11. år på rad har Altibox dei mest nøgde breibandskundane i landet. Det viser ei årleg undersøking utført av det uavhengige analysebyrået EPSI Rating Norge.

– Me er stolt leverandør av Altibox i Etne og Tysnes, og me gler oss over at kundane set pris på innsatsen vår for å tilby gode opplevingar, seier dagleg leiar Ingrid Helen Haaland hos BKK Breiband AS i ei pressemelding.

Altibox går sigrande ut i alle dei tre kategoriane i undersøkinga, og scorar 68,2 poeng av 100 på tv, 68,7 poeng på breiband og 74,8 poeng på breiband i bedriftsmarknaden.

Dagleg leiar i EPSI Rating Norge, Fredrik Høst, har følgjande kommentar til det gode resultatet:

– Altibox viser enno ein gong at dei tilbyr breiband og tv som er betre enn det konkurrentane har. Tilbakemeldingar tyder på at Altibox ligg eit lite steg føre konkurrentane når det gjeld å tilby løysingar som møter krav og forventningar frå kundane. Det er imponerande å ligga på topp 11 år på rad. Eit stabilt og godt internett i kombinasjon med brukarvennleg tv-løysing gjer at Altibox står fram som ein påliteleg leverandør som er godt rusta til å ivareta telekomkundar i framtida.