Arbeidsløysa går ned

I mai var det 3.065 heilt eller delvis arbeidsledige i Sunnhordland. Det er ein nedgang på 550 i høve til april.

– Det er ein kraftig nedgang blant heilt ledige, medan det er ein auke i delvis ledige. Det er gledeleg, og det stadfestar inntrykket vårt om at fleire kjem attende i arbeid, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.