Ber foreldre sleppa elevane av ved Tysneshallen

Tysnes skule sender for andre gong ut melding til alle foreldre, der dei oppmodar om å bruka området rundt Tysneshallen til levering og henting av elevar som vert køyrde til skulen. Tiltaket vert gjort for å unngå at trafikkfarlege situasjonar skal oppstå på skuleområdet, der det i dag er mykje trafikk.