Éin søkjar til styrar-jobb

Tysnes kommune har hatt ledig stilling som styrar i Lunde barnehage, og lyste ut denne stillinga i februar. 28. februar gjekk søknadsfristen ut, og ifølgje søkjarlista er det berre éin person som har søkt på jobben. Søkjaren er unnateke offentlegheit, men det kjem av lista fram at det er ei kvinne som har søkt.