Elendig fruktsesong

Har det vore dårleg med plommer i hagen din i år? Då er du ikkje den einaste, og du kan vera glad du ikkje jobbar som fruktbonde i Hardanger. Der har til dømes Hardanger Fjordfrukt hatt sin verste plommesesong på 60 år, melder NRK Vestland. Også i landet generelt har det vore svært dårleg plommeavling.

Kulde under bløminga er ei viktig årsak til det dårlege resultatet. Men for epla, som det heller ikkje har gått så bra med i år, har rognebærmøll vore ein vel så stor fiende. Ettersom det har vore lite rognebær, har møllen lagt egg på epla i staden. Og eple med larvehol er lite freistande.

Ifølgje plantevernleksikonet.no har rognebærmøll vore det mest plagsame skadeinsektet på eple i Norden sidan slutten av 1890-åra.