FLAGGA: Tysnes kommune heiste regnbogeflagget på søndag, i høve markeringa Storapride. Foto: Randi Kleppe

Flagga for Storapride

På søndag kunne ein for første gong sjå eit regnbogeflagg fly over rådhuset til Tysnes kommune. Flagginga var i høve markeringa som heiter Storapride, som er eit PRIDE-arrangement for heile Sunnhordland, og som kommunen slutta seg til i år, opplyser ordførar Kåre Martin Kleppe.

– I tillegg til flagginga stilte eg med ei videohelsing til arrangementet, til liks med dei andre ordførarane i regionen, held han fram.

Kleppe fortel at han ikkje har opplevd at det har vore noko motstand mot flagginga.

– Tvert imot synest veldig mange det er fint at kommunen flagga denne dagen. Eg synest det var veldig kjekt at me flagga i år, då eg synest dette er viktig for å markera at Tysnes skal vera eit samfunn med plass til alle, oppsummerer han.

Les også
Gjekk inn for pride-flagging 28. juni