Framleis ledige plassar i kulturskulen

Fristen for å søkja plass ved Tysnes kulturskule gjekk ut tysdag denne veka, og 113 elevar har søkt om plass frå hausten av. Gitar er fullteikna, men det er framleis ledige plassar på piano, song, og messinginstrument. Nokre fag treng og fleire søkjarar for å koma i gang, som musikkleik og snikkarverkstad.