Fryktar fleire båtulukker

Interessa for fritidsbåt har gått kraftig opp som følgje av koronakrisa. Ei spørjeundersøking gjort for Tryg Forsikring, viser at fire av ti vil bruka båten meir i år enn tidlegare.

– Me trur det blir rekordmange fritidsbåtar på sjøen i år, og fryktar at talet på ulukker og båtskader vil auka vesentleg, seier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Årleg døyr 30 personar i fritidsbåtulukker i Norge, og forsikringsselskapa utbetalar vel ein halv milliard kroner kvart år etter skader på fritidsbåtar.