Hjortepåkøyrsel

Ein bilførar var uheldig og kolliderte med ein hjortekalv i Uggdalsdalen fredag. Det er politiet som melder dette. Viltnemnda var på staden. Hjortekalven var hardt skada, og blei avliva.