Kontroll i Uggdal

Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Kvam, Samnanger og Tysnes politistasjonsdistrikt, stadfestar at det var ein politikontroll måndag føremiddag i Uggdal.

– Men det var ingen utslag, fortel Sperrevik til avisa.