Kontrollutvalet skal drøfta årsmelding og rekneskap

Kontrollutvalet i Tysnes er kalla inn til ordinært møte i dag, torsdag 20. mai.

På saklista står mellom anna gjennomgang av Tysnes kommune si årsmelding for 2020 og rekneskapen for 2020.

– Føremålet med denne saka er at kontrollutvalet skal gje sin uttale til årsrekneskapen og årsmelding for 2020 for Tysnes kommune. Uttalen skal følgja saka vidare til kommunestyret via formannskapet, skriv sakshandsamar Helge Inge Johansen i saka.

Representantar for administrasjonen og ansvarleg revisor vil vera til stades i møtet for å presentera årsrekneskapen og svara på spørsmål.