Låge dødstal på vegane

Så langt i år viser statistikken ni trafikkdrepne, mot 17 på same tidspunkt i 2020. I februar var det tre personar som omkom på dei norske vegane – to i Viken og éin i Vestland.

– Sjølv om kvart einaste dødsfall på vegane er ein tragedie, er det likevel god grunn til å gle seg over denne utviklinga, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– For kvar månad med positiv utvikling veit me at liv er spart og liding unngått, legg ho til.