Laus hund og påkøyrd katt

Politiet fekk inn melding om ein laus hund på beite i Myrdal om kvelden den 8. juni.

Morgonen etter, kring 06.40, fekk politiet telefon om ein påkøyrd katt på Heggland mellom Våge og Lunde. Sjåføren hadde sjølv meldt inn ulukka etter å ha køyrt frå staden.

– Katten er funnen av eigar, og er daud. Det er tragisk, seier Terje Sperrevik, lensmann i Kvam, Samnanger og Tysnes.

Elles har han ikkje noko å melda frå veka som er gått, anna enn eit naudsignal som dei har kopla opp mot ei øving i Forsvaret.

– Ein gul naudrakett nord for Lukksundet blei meldt inn til operasjonssentralen klokka 22.30 den 2. juni, men det var truleg ei øving for Forsvaret, fortel han.