Lita asfaltvøle

I ein periode måndag denne veka var det innsnevra køyrebane på den mest trafikkerte vegstrekkja på Tysnes; mellom Uggdal og Våge. Skaden på asfaltdekket over Hodlekje blei utbetra utpå dagen måndag.