Mammografibuss på Stord

Helse Fonna opplyser at mammografibussen for tida er parkert ved Stord kulturhus, der den skal stå til 7. desember. Alle kvinner som er fødde mellom 1953 og 1972 i kommunane Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes vil bli kalla inn til undersøking i denne perioden.

Alle skal få svar på screeninga innan tre veker. Dersom det er behov for ei grundigare undersøking, får ein tilsendt SMS og brev om time på Haugesund sjukehus. Dette vil gjelda for omlag tre-fire prosent av kvinnene som møter til mammografiprogrammet, men det er viktig å hugsa på at ei slik innkalling ikkje er einstydande med at ein har brystkreft.

Artikkelen held fram under annonsen.

Av dei som blir kalla inn til etterundersøking er det kring éin av fem som har forandringar som må behandlast.