Nytt om svangerskapsoppfølging

Endringar i Bioteknologilova gjer at alle gravide skal få informasjon og tilbod om forsterdignostikk. Dette kjem i tillegg til rutineultralyd som alle får tilbod om i svangerskapsveke 18. For at du skal få tilbod om desse undersøkingane er det viktig at du tek kontakt med jordmortenesta eller legetenesta tidleg i svangerskapet. Det er Tysnes kommune som melder dette på sine nettsider.

– Me ønskjer at gravide tek kontakt med jordmor eller fastlege i løpet av dei fyrste vekene, gjerne veke 5 – 8. For innbyggjarar i Tysnes kommune vert tilbodet gitt på Stord sjukehus, opplyser kommunen.