Open hall suksess

Tysnes kommune har i regi av biblioteket og psykisk helse hatt ekstra midlar til å halda Tysneshallen open for familiar ein gong i månaden. Tilbodet er svært populært, kvar open hall-søndag har trekt rundt 100 gjester.

Kommunen ynskjer no å freista foreldre til å driva open hall- tilbodet etter nyttår, då dette etter kvart må drivast på frivillig basis.