Overraskande få båtskader i juli

I juli fekk Gjensidige 516 skademeldingar frå båteigarar. Det er litt færre enn i juli i fjor, trass i at båtforhandlarane har meldt om rekordsal, og mange venta at kombinasjonen av stor trafikk og mange uerfarne skipparar skulle føra til fleire ulukker.

Dårleg vêr er truleg ein stor del av forklaringa.

– Tala tyder på at vêr-effekten har vore sterkare enn korona-effekten, seier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

I juni var det derimot uvanleg fint vêr, noko som viser igjen i skadestatistikken. Då mottok Gjensidige meir enn 60 prosent fleire skademeldingar enn i same månad i fjor. Også i mai var det ein kraftig auke i skademeldingar.

Om lag 20 prosent av skademeldingane skuldast grunnstøytingar. Andre vanlege skadeårsaker er samanstøyt med annan båt og skade medan båten har lege fortøydd, opplyser forsikringsselskapet.