Foto: «Tysnes»-tipsar

Pass på plasten

Seint sist veke vart «Tysnes» gjort merksame på 14 sekkar av plast som låg på rek like ved Årbakka Handelsstad. Sekkane vart fjerna kort tid etter dei vart henta på land.

Denne notisen er ei oppfordring om å vera påpasseleg med alt av plastprodukt, slik at det ikkje hamnar i naturen. Om det skjer kan plasten vera svært skadeleg for dyrelivet, i tillegg til å potensielt skapa store problem for båtar som får plasten inn i motorane.