Pressestøtta vert vidareført på same nivå

Onsdag føremiddag la regjeringa fram forslag til statsbudsjett for 2021. Det viser at prioriteringa av lokalavisene held fram, med ein liten inflasjonsjustert auke i produksjonstilskotet.

For neste år foreslår regjeringa at det samla produksjonstilskotet til alle avisene i Norge vert på kring 370 millionar kroner. I tillegg blir innovasjonsstøtta på nesten 21 millionar, særleg øyremerkt lokalavisene, vidareført. Det er generalsektretær i LLA, Tomas Bruvik, svært glad for.

– Me set pris på at lokalavisene framleis blir framheva i statsbudsjettet, og at satsinga på lokalavisene blir ført vidare. Det trengst verkeleg etter det siste tøffe halvåret lokalavisene har vore gjennom, seier han i ei pressemelding frå LLA.

Bruvik understrekar kor viktige lokalavisene har vore for lokalsamfunna landet rundt etter at koronapandemien slo inn over Norge.

– Lokalavisene er grunnfjellet i mediemangfaldet. Den siste tida har vist kor viktig det er for innbyggjarane og kommunane å ha lokalavisene, men dei aller fleste avisene har mista store annonseinntekter i år. Etter særs krevjande månader ber me no politikarane om å finna ein ekstra krisepakke til lokalavisene, slik at dei kjem seg gjennom pandemien med livskraft, seier han.