Rekordmange har fått studieplass

Nye tal frå Samordna opptak viser at 110.119 søkjarar har fått plass ved høgskulane og universiteta i Norge. Det er ny rekord.

Av dei 152.730 som søkte er over 137.994 kvalifiserte for opptak til minst eitt studium. Det er litt fleire enn i fjor. Totalt har meir enn sju av ti kvalifiserte søkjarar fått tilbod om studieplass, og av desse har fleire enn halvparten kome inn på førstevalet sitt.