Rekordmange har fått studieplass

Før helga kunne Kunnskapsdepartementet melda at 108.000 søkjarar har fått tilbod om studieplass ved landet sine høgskular og universitet. Det er rekordmange, og ein auke på 8.000 samanlikna med fjoråret.

Totalt har åtte av ti kvalifiserte søkjarar fått tilbod om studieplass, og av desse har meir enn halvparten kome inn på sitt fyrstevalg. 27.743 kvalifiserte søkjarar fekk ikkje plass i hovudopptaket.