Roleg veke for politiet

Trass i at det ifølgje kalenderen har vore Tysnesfest-veke - vel å merka utan Tysnesfest - har politiet på Tysnes hatt nokre høvesvis rolege dagar.

Lensmann i Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt, Terje Sperrevik, fortel at ei godt vaksen dame vart meldt sakna i Uggdal den 7. juli, men at ho kom raskt til rette att.

– Familien melde ho sakna, men ho kom til rette og alt var i orden. Så det gjekk bra, opplyser han.

Elles har det ikkje skjedd så mykje, fortel lensmannen.

– Det var roleg den siste veka. Det er kjempegreier, det, slår han fast.