Rot på tur

I ellevetida torsdag fekk lensmannskontoret på Tysnes melding om ei stor rot som flaut ved innlaupet til Lukksundet.

– Meldar var redd for at rota ville vera til fare for båttrafikk, fortel Susann Rosvold, politibetent ved Tysnes lensmannskontor.

– Rota var godt synleg, og var på veg mot land med straumen då patrulje var ute og undersøkte dette, opplyser ho.

Det blei ikkje gjort noko med rota frå politiet sin side, men meldar blei varsla om at dei kunne ordna opp sjølv viss dei ville.