Sivilforsvaret testar tyfonane

Onsdag 10. juni klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg. Varslingsanlegget som er nærmast Tysnes, er på Os.

Sivilforsvaret testar varslingsanlegga fast i januar og juni kvart år. Signala vert sende i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane.

Rundt om i landet er det om lag 1.250 tyfonar som skal varsla innbyggjarane ved akutt fare. Signala kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanlegga blant anna brukast ved industriulykker med utslepp av giftige eller farlege stoff. Medan i krig kan anlegga brukast ved fare for flyangrep, seier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.