Slutt på sommartid

Snart er me komne til den siste søndagen i oktober, og det betyr klokkesnu. Klokka 03.00 natt til søndag går me nemleg over til normaltid, eller vintertid som det gjerne blir kalla. Då blir klokka stilt éin time tilbake, og me får éin time ekstra på puta. Ein kan på sett og vis seia at me får igjen den timen som me mista i vår, då me stilte klokka éin time fram.

Etter at me har gått over til vintertid blir det tidlegare mørkt om ettermiddagane, samstundes som at me får litt ljosare morgonar.