Slutt på sommartid

Så var det den tida på året igjen. Natt til søndag går me over til normaltid, eller vintertid som det gjerne blir kalla. Då blir klokka stilt éin time tilbake, noko som medfører at det vert tidlegare mørkt om ettermiddagane framover. På den andre sida får me litt ljosare morgonar.

Hugs at klokka alltid blir stilt mot nærmaste sommar.