Snart bålforbod

I Norge har me eit generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenna opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Du har likevel lov til å tenna bål der det er opplagt at det ikkje kan starta ein brann, til dømes på stranda i god avstand frå vegetasjon.