Ta lusesjekken i helga

Folkehelseinstituttet oppmodar denne helga alle til å sjekka familien for hovudlus. Det gjer ein ved å greia håret med ein lusekam frå apoteket, heile vegen frå hovudbotn til hårspissane. Barn med lus treng ikkje å vera heime frå barnehage og skule, men bør bli behandla så raskt som mogleg. Lus smittar ikkje via luer, kosedyr o.l. (kjelde: fhi.no).