Tid for gåseplogar

Mange har nok både høyrt og sett at grågåsa har starta si ferd mot varmare strøk. Då kan det vera artig å veta at farten dei held kan vera opp mot 80 kilometer i timen. Dei fleste grågjæser som hekkar i Noreg overvintrar i Danmark, Tyskland og Nederland, medan ein mindre del overvintrar i Spania. Enkelte oppheld seg og på kysten av Sør-Vestlandet gjennom vinteren.