Tysnes kommune på Facebook

«Hei, her er me! På tide, seier du kanskje?». Denne ordlyden finn me på Tysnes kommune si nye Facebook-side, som i skrivande stund har fått i underkant av 280 følgjarar.

«Førebels vil me nytte sida til å dele informasjon frå kommunen om sakar innan kultur, idrett og friluftsliv. Me vonar du vil følge oss, og at du finn sida nyttig», skriv kommunen.