Vestland: Mange permitterte tilbake i jobb

– Talet på permitterte i Vestland fylke er redusert med 4.390 personar frå juni, fortel fungerande direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen.

Dette er ein konsekvens av aukande aktivitet i fleire av bransjane som var hardast råka av koronapandemien.

– Samstundes ser me at talet på heilt ledige er stabilt, med ein svak auke på 337 personar, noko som ikkje er uvanleg i juli månad.

I Vestland er arbeidsløysa no på 4,7 prosent, mot 4,6 prosent i juni.