Viltpåkøyrsel blei ettermeld

I morgontimane 3. desember blei ein rev påkøyrd ved Eredalen. Vedkomande som har køyrt på dyret, har sjølv teke kontakt med viltnemnda. Det er òg meldt om påkøyrsel av ein hjort, som ifølgje meldaren skal ha sprunge frå staden. Dette blei ettermeldt til viltkontakt den 5. desember.