Åtvarar mot frekke tjuvar

Ein Tysnes-tipsar fortel at han nyleg gjorde ei ubehageleg oppdaging. Han fann ut at det har vore tjuvar på ferde i naustet sitt.

– Eg vil gjera folk merksame på at dei må vera litt på vakt, seier tipsaren, som ynskjer å vera anonym.

Han fortel at det er ubehageleg å vita at ein har hatt ubedne gjestar i eige naust. Tjuvane har fått med seg utstyr til ein verdi av kring 1.000 kroner, men tipsaren meiner det ikkje er pengane i seg sjølve som er det viktigaste i dette tilfellet.

– Det handlar om prinsippet. Dette er folk som ikkje har ærlege hensikter. Dei har ingenting i andre sine naust å gjera, seier tipsaren, som fortel at han kjem til å melda tjuveriet til politiet.