GULT FARENIVÅ: Ein bør i desse dagar vera ekstra forsiktig ved bruk av open eld. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Auka skogbrannfare

Det byrjar å bli lenge sidan det kom nedbør, og med temperaturar på over 20 grader dag etter dag har det no blitt svært tørt i terrenget. Tysnes brann og redning oppmodar difor folk til å vera ekstra varsame ved bruk av open eld.

– Skogbrannindeksen ligg på gult nivå no, men kan krypa oppover til oransje på kort varsel, melder dei på Facebook og på kommunen sine nettsider.

Artikkelen held fram under annonsen.

Gult nivå tyder at det er «noko fare» for skogbrann inntil det kjem nedbør. Per onsdag er det ikkje meldt ein drope nedbør på Tysnes før 22. mai.

Brannvesenet minnar elles om at det er generelt bålforbod i Norge frå 15. april til 15. september. Unntak frå forbodet gjeld når det er heilt openbert at aktiviteten ikkje kan medføra brann.