AVLYST: Det blir ikkje noko folkehav på Gjerstad arena i sommar. (arkivfoto)

Tysnesfest er avlyst

Kulturminister Abid Raja opplyste i dag at kultur- eller idrettsarrangement som samlar meir enn 500 personar, ikkje kan avholdast i sommar. Forbodet varer fram til 1. september.

– Me kan ikkje ha store arrangement som vil medføra at det bidrar til meir smitte, og det kan gå utover liv og helse, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja på ein pressekonferanse laurdag.

Då blei det klart at regjeringa avlyser alle større kulturarrangement fram til 1. september. Dette er ei forlenging av det generelle arrangementforbodet som i fyrste omgang varte fram til 15. juni.

Det betyr mellom anna at Tysnesfest 2020 er avlyst. Dagleg leiar for festivalen, Øystein Vaage, beskriver det som ein trist beskjed.

– Det er utruleg kjipt å ikkje få arrangera Tysnesfest i sommar. Ein blir litt tom for ord, seier Vaage.

Tysnesfest-leiinga har vore førebudd på at denne beskjeden kunne koma.

– Me har sett de koma, men det er likevel trist å få det bekrefta, fortel Vaage, som samtidig presiserer at dei respekterer koronatiltaka, og den situasjonen ein er i.

– Det har aldri vore noko tema å gjera noko som bryt med reglane eller anbefalingane som er komne, seier han.

Det var venta at det innan fyrste veka i mai skulle koma ei avgjerd på større kultur- og idrettsarrangement for resten av sommaren, og i dag, laurdag, kom fyrste delen av denne avgjerda. Alle arrangement som samlar meir enn 500 personar blir forbode å avholda, medan avgjerda om arrangement med mindre enn 500 personar, fyrst blir tatt fyrstkomande torsdag.