AV VEGEN: Ein bil køyrde av vegen i Vevatne-området torsdag. (Foto: Tysnes-tipsar)

Oppdatert: Bil av vegen - førar framstod uskadd

Snøfallet torsdag førte til glatte vegar, og fleire stadar i fylket blei det meld om ulike trafikale hendingar.

Til «Tysnes» kom det tips om ein bil som hadde køyrt av vegen og rulla rundt i området kring Vevatne.

Det lukkast ikkje «Tysnes» å koma i kontakt med naudetatane torsdag, men fredag stadfestar politioverbetjent Svein Valland Laupsa i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt at dei fekk melding om ulukka 14.54 torsdag.

– Både brannvesen, ambulanse og politi rykte ut, fortel Valland Laupsa.

Ein person, førar av bilen, var involvert i ulukka, og politioverbetjenten fortel at det var utfordringar med å få føraren laus frå bilen. Etter at dei fekk føraren laus, framstod vedkomande uskadd, men blei tatt med til legekontoret for ein sjekk.

Årsaka til ulukka blir undersøkt vidare.